เมื่อวานเล่าเรื่องพลาดการประชุม Km เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการกอง ใน บันทึก http://gotoknow.org/blog/dt10/44461 แล้วมีภาคต่อ เพราะหลังจากวันที่ 3 ส.ค 49 ก็ได้พยายามติดต่อเพื่อน ได้ถามคุณกิติมา เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ คุณขวัญเรือน เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ว่าในกลุ่มเลขา น่าจะมี ความรู้ฝังลึกที่มีในแต่ละคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่าสู่กันฟัง จึงนัดกันว่าน่าจะมีการคุยกันกลุ่มย่อย (น้อยๆ) ก่อน แล้วจึงขยายผลไปสู่เพื่อนในกลุ่มใหญ่ และคุยกันแบบที่ใช้เวลาไม่มาก จึงได้นัดกันด่วนในวันที่ 11 ส.ค. 49 มีคุณกิติมา เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ คุณขวัญเรือน เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ เราเอง เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ และคุณสุภาวดี เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ห้องคุณพี่ขวัญ เนื่องจากติดต่อแบบด่วน และหลายคนไม่ว่างตรงกัน จึงได้คนมาแค่นี้ ไปถึง คุณพี่ขวัญกรุณาเล่าเรื่องการทำระบบ TOR ,KPI ของคณะแพทยศาสตร์ให้ฟัง เริ่มตั้งแต่นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ ต่อด้วยการทำ KPI หน่วยงาน ไปจนถึง KPI รายบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องยากพอสมควรที่จะให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์เข้าใจ เราจึงขอให้คุณพี่กรุณานำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งในกลุ่มใหญ่ โดยคุณพี่ขวัญจะกรุณานำ KPI เลขานุการคณะของคุณพี่ที่ได้ผสมผสานระหว่าง ข้อมูลที่ได้จากการประชุม ปขมท ที่เชียงใหม่และจากที่เรียนจากอาจารย์จงรักษ์ ส่งทาง E-mail ให้พวกเราช่วยกันเติมเต็มและแลกเปลี่ยนกันก่อน ก่อนที่จะเล่าสู่กันฟังอีกครั้ง และเนื่องจาก KM เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน +ผอ.กอง อย่างไม่เป็นทางการ (ทานข้าวเที่ยง) ครั้งต่อไป ยังไม่ได้นัดวันเวลา สถานที่ ที่แน่นอน จึงจะขอประสานต่อไปนะคะ