การจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แล้ววันหนึ่งเธอนั้นก็มา
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549  ณ นอร์ทเทิร์น เฮอริเทจ โดยผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าสายวิชา หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และผู้แทนหน่วยงาน จำนวน ประมาณ 40 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sompornpcmu

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่ายการจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 44516, เขียน: 13 Aug 2006 @ 00:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจดีครับ
  • รายละเอียดโครงการเป็นอย่างไรบ้างครับ
sompornp
IP: xxx.28.244.159
เขียนเมื่อ 

โครงการเป็นโครงการภาพรวมในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์ (ในปีนี้และ ปี 2550 )

 

สำหรับในครั้งนี้ที่ดำเนินการก็สืบเนื่องมาจาก เดิม  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการความรู้ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่วนกลาง  และให้คณะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการภายในคณะและดำเนินการตามกรอบของ ก.พ.ร.

 

สำหรับส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยคณบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

 

ประธานคณะทำงานของคณะเภสัชศาสตร์ คือ รศ.พรทิพย์  เชื้อมโนชาญ (รองคณบดีฝ่ายเครือข่ายวิชาการ) ได้เสนอจัดประชุมในครั้งแรกเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า KM คืออะไร  เพื่อจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณบดี ผู้บริหาร (รองคณบดี , ผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้าสายวิชา รองหัวหน้าสายวิชา) หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้แทนหน่วยงาน ประมาณ 40 คน เข้าร่วมประชุม โดยเชิญวิทยากร อ.ดร.จิตรลดา บุรพรัตน์ และ ผศ.สิชล  สงค์ศิริ  เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับ KM และทีมงานของสมพร นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมปันความรู้สู่ทีม (ที่ไปฏิบัติมาเมื่อปี 48 จนถึงปัจจุบัน)  เพื่อให้วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสรุปว่าคือ KM หรือไม่  และมีการแบ่งกลุ่มเรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีมและหาแนวทางร่วมกันว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรหลังจากนี้ก็จะมีดำเนินการในขั้นต่อไป (แล้วจะเล่าให้ฟังครับ)