คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549  ณ นอร์ทเทิร์น เฮอริเทจ โดยผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าสายวิชา หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และผู้แทนหน่วยงาน จำนวน ประมาณ 40 คน