จากประสบการณ์และที่อ่านๆมาจากหลายๆที่
ก็เห็นตรงกันว่า
ความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่าง IA (Information Architecture) หรือ UX(User Experience) specialist อย่างเราๆ
กับทีมงานส่วนอื่นก็คือ approach ที่ต่างกัน
การทำงานของเรา จะเน้นเรื่องการใช้งานของ user มากกว่า
ซึ่งในหลายๆครั้ง มันไปเพิ่มงานให้ฝ่าย develop
ทำให้พวกเขาใช้เวลาในการทำมากขึ้น
และการประเมินผลที่ต่างกัน
ทางทีม develop มีหน้าที่จะต้องทำงานให้เสร็จตามเวลา
การเพิ่มงานจึงไม่ใช่สิ่งที่จะมาชิวๆเล่นๆ เท่านั้น
และนี่มักจะเป็นความขัดแย้งที่เห็นในทีมงานเสมอๆ

เหตุผลที่จะบอกทีมงานคนอื่นว่า มันทำให้ user ใช้งานง่ายขึ้น
ในหลายๆครั้งมักไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอที่จะไปเพิ่มงานเขา
(เพราะในความเป็นจริง งานมากขึ้น เวลาที่ให้ทีมงานก็มักจะไม่ได้เพิ่มตาม)
และการที่จะไปบังคับให้ทีมงานคนอื่นเห็นความสำคัญของ UX เท่ากับที่เราเห็น

เราจึงต้องมีการทำงานที่ชัดเจนและพบกันครึ่งทาง
สิ่งที่ออกแบบมาเอาใจการใช้งาน ต้องถูกกำหนดตั้งแต่เริ่มต้น
เพื่อให้การคำนวณเวลาตลอดกระบวนการนั่น ได้เผื่อเวลาไว้ด้วย
เท่าที่ทำงานมา ทีมงาน(ซึ่งเก่งอยู่แล้ว) จะไม่ได้อิดออดในการทำอะไรที่กำหนดมาตั้งแต่ต้น
แต่กลับจะอิดออดในสิ่งที่มันมาสายเกินไป หรือเปลี่ยนแปลงเยอะเกินไปนี่แหละ
จึงต้องออกแบบให้สอดคล้องกับสิ่งอื่นๆในโปรเจคนั้น เพื่อการนำเอาโค้ดกลับมาใช้งานได้ใหม่ได้ ทำให้สิ่งที่พิเศษขึ้นมา เพิ่มงานให้กับทีมงานน้อยที่สุดเท่าที่ยังคงประสิทธิภาพไว้ได้

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
เราต้องเคารพเหตุผลของทีมงานที่เขาเห็นว่าสำคัญว่า UX ด้วย
เราต้องไม่ลืมว่า UX ไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของงาน
ถึงมันจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราถูกจ้างมาอยู่ในทีมนี้ก็เถอะ

และการเห็นความสำคัญของเหตุผลของชาวบ้าน
ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ทีมงานสามัคคีกันอยู่ได้ด้วย

บางทีเป็น IA อย่างเดียวไม่ได้
ต้องเป็นฑูตสัมพันธไมตรีอีกนะ
ถึงเราจะทำบทบาทหนึ่ง
เราก็ควรเข้าใจภาษาของฝ่ายอื่นได้ด้วย