คณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมใจกันปลูกป่าเพื่อถวายแด่สมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่  11  สิงหาคม 2549 ณ ป่าสาธารณะเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย