คุณแม่ของผม

ผมยังเป็นเด็กเสมอในสายตาของแม่ผม และผมเป็นเด็กเสมอเมื่ออยู่กับแม่ของผม