ประวัติย่อ GotoKnow.org

GotoKnow.org (The Gateway of Thailand's Online Knowledge Management) เป็นระบบการจัดการความรู้ ภายใต้การสนับสนุนของ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

GotoKnow มีความสามารถที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งเน้นที่การบันทึกความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดหมวดหมู่ความรู้ การค้นหาความรู้ การสร้างแผนที่ความรู้ และ การสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ชำนาญการในด้านต่างๆ หรือ กลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อกัน

GotoKnow นำทีมพัฒนาและดูแลเว็บไซต์โดย ดร.จันทวรรณ น้อยวัน และ ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับ (open-source) แห่งแรกของประเทศไทย ชื่อว่า KnowledgeVolution ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ติดตั้งทั้งได้ทั้งในเครือข่ายแบบ Intranet หรือ Internet ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยระบบนี้เป็นลิขสิทธิ์แบบ GPL (General Public License) นั่นคือสามารถนำไปใช้ได้ และร่วมช่วยกันพัฒนาได้ แต่พัฒนาการใดๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของซอฟท์แวร์นี้จะต้องเผยแพร่ด้วยลิขสิทธิ์แบบ GPL ด้วยเช่นกัน และผู้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ KnowledgeVolution คือ สกว. และ สคส. ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนพัฒนาและวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnow

คำสำคัญ (Tags)#gotoknow#ประวัติ

หมายเลขบันทึก: 44451, เขียน: 12 Aug 2006 @ 11:30 (), แก้ไข: 04 Oct 2015 @ 12:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)