ตัวอย่างผู้บริหารที่สร้างโอกาสให้แก่เด็กไทยได้ในทุกโอกาส

เราไม่มีเครื่องมือที่ดีในการวัดพหุปัญญานักเรียน แต่การเปิดโอกาสให้เขาได้เลือกเรียน เลือกฝึก ในสิ่งที่เขาชอบ เขาก็จะค้นพบพหุปัญญาในด้านนั้นๆได้ด้วยตนเอง
      ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริญ ผอ.โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เล่าให้ฟังถึงการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนในโรงเรียนของตนเองว่า บริบทของโรงเรียนประจำอำเภอในต่างจังหวัดจะไม่เหมือนกับโรงเรียนในเมือง เพราะนักเรียนต้องเดินทางไป-กลับโดยรถประจำทาง หรือไม่ก็ต้องไปกับรถรับส่งนักเรียน เช้ามาถึงก็เกือบโรงเรียนเข้า เย็นพอเลิกเรียนนักเรียนก็ต้องรีบกลับบ้านตามเวลาที่รถออก ถ้าไม่ทันเที่ยวรถประจำก็ไม่มีรถจะกลับบ้าน
      ผอ.ธีรศักดิ์ท่านบอกว่าในเวลาปกติแค่ชั่วโมงเรียนตามตารางสอนเวลาก็เต็มหมดแล้ว ถ้าปล่อยไปเช่นนี้นักเรียนก็จะได้เรียนแต่วิชาหนังสือ ความเป็นสุนทรีย์ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นักเรียนคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสได้ซึมซับแน่
      ด้วยเหตุนี้ท่านจึงพยายามบริหารเวลาที่มีอยู่ให้เต็มที่เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเข้าไปเรียน ไปเล่น ไปฝึกในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยโรงเรียนจะพยายามจัดแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้บริการให้ได้มากที่สุด มีระบบการบริการที่สะดวก มีครูหรือตัวแทนนักเรียนคอยฝึกคอยให้คำแนะนำในแต่ละแหล่งเรียนรู้ มีเวทีให้แสดงความสามารถอย่างหลากหลาย โดยจะจัดให้ทั้งช่วงรอยต่อพักกลางวัน พักระหว่างเปลี่ยนห้อง ช่วงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือช่วงที่มีกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ตามเงื่อนไขของแต่ละคน โดยจะมีบรรยากาศของการจูงใจหลายๆรูปแบบ
      ผอ.ธีรศักดิ์บอกว่า เราไม่มีเครื่องมือที่ดีในการวัดพหุปัญญานักเรียน แต่การเปิดโอกาสให้เขาได้เลือกเรียน เลือกฝึก ในสิ่งที่เขาชอบ เขาก็จะค้นพบพหุปัญญาในด้านนั้นๆได้ด้วยตนเอง
      โดยหวังไว้ว่านักเรียนแต่ละคนควรจะมีความสามารถในหลายๆเรื่องในระดับที่ใช้ได้จึงจะเป็นคนที่เต็มคน และมีเสน่ห์ติดตัว โดยเฉพาะความสามารถในด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ
      นี่คือตัวอย่างของ ผู้บริหารที่แสวงหาโอกาสเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนในทุกสถานการณ์  ไม่ใช่อาศัยปัญหาเป็นเหตุผลหรือข้ออ้างที่จะไม่ทำอะไรเลยดังที่เรียกว่า “อุดตันครบวงจร” เหมือนกับโรงเรียนอีกหลายแห่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

หมายเลขบันทึก: 44447, เขียน: 12 Aug 2006 @ 11:08 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)