เบื้องหลังการถ่ายทำ ตอนต่อมาค่า

ขึ้นบอร์ดของกองคลังค่ะ ... แบบสำเร็จรูป

 

เสียงพี่เล็ก "นั่นแหล่ะ เอาเลย"

 

ทีมตั้งบูท ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่นจ้ะ

 

ทีมตั้งบูท กองโภชนาการ ค่ะ

 

นี่ก็ทีมตั้งบูท KM Spy ศูนย์อนามัยที่ 5