"แม่" คือ ... ผู้ให้ กำเนิด เกิดลูกรัก
คือ ... ผู้ให้ ที่พัก พิงอาศัย
คือ ... ผู้ให้ ความการุญ อุ่นกายใจ 
คือ ... ผู้ให้ กำลังใจ ตลอดมา

คำว่า "แม่" นั้นกว้างใหญ่ หาใดเปรียบ
หาใดเทียบ เทียมได้ ในโลกหล้า
พระคุณแม่ กว้างใหญ่ เกินปลายฟ้า
กว่ามหา สมุทร สุดหยั่งลึก

แม่มี แต่ "ให้" ไม่คิดรับ
แม่มี แต่ "รัก" ไม่ตรองตรึก
แม่มี แต่ "หวัง" ให้ลูกนึก
แม่ระลึก ถึงวัน ลูกสมใจ

แม่ให้ทรัพย์ ให้วิชา ให้อาหาร
ให้วิญญาณ ให้ชีวิต จิตแจ่มใส
ให้ความคิด ล้วนให้ลูก เบิกบานใจ
ลูกพร้อมใจ รำลึก ในพระคุณ

จึงเรียงร้อย ถ้อยคำ จากดวงจิต
ที่สถิต ความรัก ที่เนื่องหนุน
ค่าความรัก ของ "แม่" ที่การุณ
แสนอบอุ่น เป็นมิตร สนิทใจ

ขอคุณพระ คุ้มครอง ปกป้อง "แม่"
โปรดดูแล แม่ของลูก สุขสดใส
ให้ปราศทุกข์ ปราศโศก ปราศโรคภัย
"แม่" สดใส สุขสันต์ ทุกวันวาร

กลอนนี้แต่งเองนะคะเนี่ยะ ... เพื่อคุณแม่ค่ะ