บันทึกการเมืองไทย : ความล้มเหลวของรัฐบาลด้านการศึกษา

         ผมมองว่ารัฐบาลนี้ล้มเหลวในการพัฒนาการศึกษา     คือในช่วงที่รัฐบาลนี้บริหารประเทศ     คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่างๆ เลวลง

        ผมสรุปกับตัวเองว่าต้นเหตุของความล้มเหลวนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่การบริหารระดับการเมือง      นักการเมืองทำลายกลไกคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในข้าราชการประจำลงไป     เพื่อเอาไปค้ำจุนฐานเสียงของตน      คือผมมองว่าคุณภาพการศึกษาถูกเอาไปแลกกับการมีอำนาจทางการเมืองของคุณทักษิณ และพวกพ้อง

        ผมมองว่าในยุคทักษิณ ข้าราชการต้องเข้าไปซูฮกนักการเมืองยิ่งกว่ายุคอื่นๆ      เพราะนักการเมืองตั้งแต่เบอร์หนึ่งลงมาแสดงชัดเจนว่าถ้าไม่สวามิภักดิ์เป็นพวกตัวจะไม่มีวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหญ่ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน      และข้าราชการที่มีพฤติกรรมซูฮกเอาอกเอาใจนักการเมืองมากที่สุดคือข้าราชการสายการศึกษาพื้นฐาน     และรุนแรงที่สุดในภาคอีสานและภาคเหนือ 

         ถ้าครูมัวแต่เอาเวลาไปต้อนรับและเอาใจนักการเมือง     ก็ต้องละเลยเด็กนักเรียน     คุณภาพของนักเรียนก็จะต่ำ     ตัวเลขผลการวิจัยคุณภาพนักเรียนออกมาสนับสนุนความเชื่อนี้      คุณภาพนักเรียนภาคอีสานและภาคเหนือด้อยกว่าภาคใต้ซึ่งครูมีพฤติกรรมใช้เวลาไปเอาใจนักการเมืองน้อยกว่า

        ผมจึงมองว่าถ้าเราต้องการให้บ้านเมืองของเรามีคุณภาพทางการศึกษาต้องอย่าเลือกพรรค ทรท.     แต่ผมก็บอกไม่ได้ว่าถ้าเลือกพรรคอื่นแล้วคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น     ผมรู้แต่ว่าสไตล์บริหารแบบเอาทุกอย่างมาเป็นเครื่องมือเพื่ออำนาจของตนของคุณทักษิณ ทำลายคุณภาพการศึกษาในระยะยาว

         ผมจึงคิดว่าคนที่เป็นห่วงคุณภาพการศึกษาของบ้านเมืองน่าจะออกมาถามพรรคการเมืองใหญ่ว่าถ้าเป็นรัฐบาล      จะทำ/ไม่ทำอะไรบ้าง ที่ทำลาย / ส่งเสริม คุณภาพการศึกษา

วิจารณ์ พานิช
๑๒ สค. ๔๙
วันแม่