สพฐ.ตั้งรางวัล Obec Award กระตุ้นครูแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่ได้ มีผลพิจารณาวิทยฐานะ ของข้าราชการครู

             ข่าวนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เปิดเผยถึง กรณ๊สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเดินหน้าพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดภาคใต้อย่างจริงจังในปีการศึกษา 2554 นี้ โดยมีจุดเน้นพิเศษ คือ การพัฒนาคุณภาพครูซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะฉะนั้น นอกจาก ครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้เข้าร่วมโครงการพฒนาครูทั้งระบบซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2553 แล้ว สพฐ.ได้จัดทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้ครูภาคใต้โดยเฉพาะเจ้าตัวจะได้ทุนเป็นเงิน 50,000 บาทสำหรับระดับปริญญาโทและ 150,000 บาท สำหรับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังมีการส่งครูในวิชาสำคัญไปฝึกอบรม อย่างเช่น ในเร็ว ๆ นี้ จะส่งครูวิชาภาษาอังกฤษไปอบรมที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลา 1 เดือน หากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จอน่างดีก็จะขยายผล ส่งครูไปอบรมรุ่นที่ 2 และ 3 ตามมาอีก 

            "การส่งครูไปอบรม และส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อนั้น จะทำให้ครูมีประสบการณ์ ความรู้ในวิชาที่สอนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ต้องดูแลขวัญกำลังใจให้ครูในภาคใต้ด้วย ซึ่ง สพฐ.ก็จะสานต่อสวัสดิการต่างๆ ที่ครูใต้เคยได้รับ ที่สำคัญจะผลักดันเรื่องการเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยจากเดือนละ 2,500 บาท เป็น 3,500 บาท ให้สำเร็จก่อนไตรมาสสุดท้ายของปีนี้"ซึ่งนายชินภัทร ระบุว่า ก่อนการยุบสภา ศธ.ผลักดันเรื่องการเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้ครูใต้เกือบสำเร็จ รอแค่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) แต่ไม่ทันเพราะยุบสภาก่อน เพราะฉะนั้น สพฐ.จะแก้ปัญหา โดยประสานกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ (กพต.) ซึ่ง สพฐ.สามารถอาศัยมติของ กพต.ไปขอตั้งบปกติปี 2555 เพื่อนำมาเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้ครูใต้ได้ แต่เฉพาะหน้านี้ สพฐ.จะประหยัดงบส่วนอื่น เพื่อนำมาเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้ครูใต้ใน 3 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2554 คือ ตั้งแต่เดือน ก.ค.ถึง ก.ย. ซึ่งจะใช้เงินทั้งหมดประมาณ 70 ล้านบาท 

           นอกจากเรื่องพัฒนาครูแล้ว สพฐ.จะพยายามส่งเสริมเรื่องการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในภาคใต้ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของเด็ก โดยจะให้ผลงานในการลดจำนวนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา มีผลต่อการชิงรางวัล Obec Award ทั้งนี้ ผู้บริหาร หรือครู ที่ได้รางวัล Obec Award นี้จะมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะด้วย

            เป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ทำให้ขวัญของครู ใน จชต.จะมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ต่อไป

ที่มา : เพิ่มเติม ที่สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/68523