มีโจ๊ก (joke) ขำขำที่พวกเรามักพูดถึงเกี่ยวกับระบบ MIS (เอ็ม ไอ เอส) ของคณะวิทยาศาสตร์ คือ ชื่อระบบ MIS ของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคเริ่มต้นนั้น มันถูกตั้งชื่อไว้ว่า MISS หรือ Management Information System of Science ซึ่งคำว่า MISS ในภาษาอังกฤษมันก็มีคำแปลที่ล่อแหลมว่า "พลาด ขาด หายไป" ดังนั้นระบบ MIS ของเราจึงไม่เคยจะใช้การได้ดีซักที ....อันนั้นก็เป็นเรื่องตลกร้ายที่ไม่เพียงจะเป็นการยั่วล้อเอากับความเป็นไปในคณะ แต่ยังเป็นตลกร้ายที่กำลังบอกว่าคนทำงานก็หลงทางเองด้วย

หลังการวิเคราะห์ชื่อว่ามันไม่เสริมฮวงจุ้ยแล้ว จึงมีการเปลี่ยนชื่อระบบ MISS ให้เป็น Sci-MIS ซึ่งก็เหมือนจะดูดีขึ้น มีการพัฒนาระบบงานขึ้นหลายอย่างและคงต้องจัดว่าเป็นยุคแห่งฐานข้อมูลออนไลน์ (หรืออย่างที่เรียกว่า internet) แตกต่างจาก MISS เดิม ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นบน Microsoft Access และเข้าถึงได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อสายกันอยู่เท่านั้น (หรืออาจเรียกว่า intranet)

อย่างไรก็ตาม Sci-MIS ยุคนี้ก็ยังพัฒนาขึ้นบนฐานคิดของ MISS เดิม ประกอบกับการพัฒนาไม่ได้มีการทำอย่างต่อเนื่อง ยุคของข้อมูลใน Sci-MIS จึงมีฐานข้อมูลทั้งแบบ Internet และ Intranet ปะปนกันไป ระบบที่มีการพัฒนาขึ้นไปเป็น internet ที่เห็นกันเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้แก่ บุคลากร วิจัย แต่ฐานข้อมูลงบประมาณ ภาระงาน ยังคงเป็นแบบ intranet อยู่

เอาล่ะ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ในการประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ครั้งหนึ่ง ก็เกิดมีข้อเสนอและกลายเป็นสิ่งที่คณะ(คณะคือใคร?)จะต้องดำเนินการ นั่นก็คือ การวิเคราะห์ระบบข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์กันใหม่ และจากการโต้ตอบ/การหารือ/การอภิปรายกันต่างๆ นานา ทั้งในที่พึงโคจรและอโคจร ทั้งแบบต่างกรรมต่างวาระกันไปนั้น ก็คิดว่าหากใครสักคนอยากจะได้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า MIS ที่ชัดเจน ก็คงจะต้องขอพึ่งคำอธิบายที่ว่า

"หลักการเบื้องต้นในการจัดทำ MIS ไม่ได้กำหนดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของการรายงาน KQI/KPI แต่เพื่อต้องการจัดระบบการบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบการไหลเวียนข้อมูลเป็นตัวสะท้อนภาพความซ้ำซ้อนของการทำงานและเปลี่ยนไปสู่การเชื่อมโยงระบบการทำงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นเนื้อเดียว ดังนั้นหากจะพิจารณาเพียงว่าระบบฐานข้อมูลนี้ตอบโจทย์ KQI/KPI ได้หรือไม่ อาจจะไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบการทำงานแบบยั่งยืนของคณะในระยะยาว"