GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คุณลักษณะที่พึงประสงค์.... ครู กศน.

ทำงานทันสมัย หัวใจคือประชาชน เป็นคนเชี่ยวชาญงานกศน

  การจัดอบรมพนักงานราชการ2549 ศนจ.ชุมพร

            ระหว่างเดือน สิงหาคม- กันยายน 2549 ที่ กศน. ชุมพรเรามีการอบรมพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับชุมชน เป็นคนที่ทำงานเป็นทัพหน้า  โดยกำหนดลักษณะอันพึงประสงค์ ของบุคลากรดังกล่าวว่า ต้องเป็นคนทันสมัย ทำงานโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง และต้องเป็นคนเชี่ยวชาญงาน กศน. (NFE MAN )  รูปแบบการอบรมใช้ MODEL  ATM  ซึ่งเป็นรูปแบบการอบรม ณ สถานที่ฝึกปฎิบัติงาน  เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสารการเรียนรู้ /วีซีดี/อินเทอร์เน็ต/การพบกลุ่ม/พบผู้รู้ /ผู้ทรงคุณวุฒิ/จัดมุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอำเภอ/จังหวัด/จัดวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลักษณะชุมชนนักปฎิบัติ ( CoP )

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): บันทึกกิจกรรม
หมายเลขบันทึก: 44223
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)