มีภาษาอังกฤษอยู่คำหนึ่งที่สงสัยอยู่นานแล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร คือ คำว่า error ซึ่งได้ยินทุกคนอ่านว่า เออเร่อ  พอจะทราบไหมว่าคำนี้อ่านตาม dictionary เล่มไหน  หรือเจ้าของภาษาชาติไหนที่ออกเสียงแบบนี้บ้าง