ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไรให้ได้จริง

ผมเสนอเรื่องนี้ไว้ ลองเข้าไปอ่านนะครับ http://www.boonyaras.net/index.php?mo=5&qid=668795

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ideaความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไม่แน่ใจว่าจะสะดวกที่จะไปอุดหนุนในเว็บไซต์ของผมหรือเปล่า  เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่

จึงขอก็อปมาลงไว้ที่นี่ด้วย  เชิญครับ

"ที่ต้องพูดกัน และทำกันในขณที่กำลังจัดการเรียนรู้กันอย่างเข้มข้นเพราะเป็นกลาง ๆ ภาคเรียน  คือ แผนการสอน

ที่ผ่านมามักพบเห็นว่า ส่วนหนึ่ง เป็นแผนเพื่อส่งตรวจ  แล้วไม่ได้ใช้จริง ๆ  แต่ต้องเสียเวลาไปเขียน ไปก็อป มาส่ง

ขอเสนอแนะ  (ผมไม่แน่ใจว่าได้เขียนไว้ที่ใดแล้ว ต้องขออภัยที่ต้องย้ำอีก) ให้พิจารณาใช้แนวทางต่อไปนี้ กันนะครับ

1. เขียนชื่อวิชา  พร้อมมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่จะสอน 
2. หาสื่อ ICT มาเก็บไว้ในฮาร์ดดิสกก์แบบพกพา  หรือ หาเว็บไซต์มาตั้งไว้ใน เวอร์ด  หรือ ppt  หลายๆ รายการ เพื่อคลิ๊กใช้ได้ง่าย ๆ
3. เขียนแผนคร่าว ๆ ว่าจะสอนอย่างไร เช่น ให้ ศึกษามาล่วงหน้า ใช้ในชั่วโมงสอน  หรือ ให้ไปทบทวน ฯลฯ
ที่สำคัญต้องมองทางไว้โดยตลอดว่าจะสอนอย่างไร  การประเมิน ก็พยายามเน้นการพิจาณาจากสภาพจริง  แต่ก็เห็นใจถ้ามีนักเรียน มากกว่า 30   คน  ก็คงต้องใช้การสอบแบบทั่วไป  แต่ขอให้เน้นข้อสอบคิดวิเคราะห์ จะนำมาจาก ข้อสอบ ONET  ก็ได้
3. ฝ่ายวิชาการแทนที่จะตรวจแผน ก็ควรไปช่วยกันดู ในเรื่องสื่อการเรียนการสอน จะได้ช่วยครูได้ถูกต้อง

4. สอนเสร็จแล้ว บันทึกหลังการสอนไว้ด้วย ปีต่อไปก็ใช้ได้ หรือ จะเขียนให้ละเอียดๆ เพื่อส่งเป็นผลงานก็จะได้  ถ้าสอนแล้วได้ผลดีจริงๆ

 

เขียนเมื่อ 

จริง ๆ แล้ว สื่อ ICT ก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดของการจัดการเรียนรู้  สถานที่จริง  เหตุการณ์จริง แหล่งเรียนรู้ ทั้งบุคคล สถานที่  ห้องสมุด การได้ลงมือปฏิบัติ รวมทั้งตัวครูเอง ก็เป็นทางเลือกอีกมายมาย ที่จะใช้เป็นสื่อให้เด็ก ๆ รู้จริง  รู้ลึก รู้แล้วไม่ลืม เอาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อยอดได้