๗๔๖.คนบ้านบ้านกับการจัดการศึกษา

           การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาผ่านไปแล้วทั้งที่เขตมาประเมินและโรงเรียนประเมินเองเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  ผลรายงานของครูผู้รับผิดชอบและครูในโรงเรียนทุกคนที่เป็นผู้ร่วมใช้หลักสูตร   แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนดูเหมือนจะยังไม่ปิ้งกับการรายงานผล  โดยเฉพาะหลักสูตรท้องถิ่น

 

           ฉันรู้สึกเห็นใจและสงสารคุณครูผู้รับผิดชอบมาก  เพราะเป็นครูที่ย้ายมาใหม่ไม่ถึง ๒ ปี  และยังไม่ถนัดหรือคุ้นเคยกับชุมชนมากนัก  ฉันจึงรับปากว่า  "ถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ยินดี" และนัดกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาและตัวแทนคนในชุมชน  ให้มาประชุมในวันนี้จำนวน  ๔๐  คน รวมทั้งครูอีก ๕ คน

 

         การประชุมได้เริ่มขึ้นเมื่อ ๙.๐๐ น.  ปูเสื่อใต้ถุนอาคาร  และแจกหมอนให้คนละ ๑ ใบ  สำหรับพิงและเอนหลังได้  เนื่องจากเราใช้เวลาตลอดทั้งภาคเช้าและบ่าย   และคนในชุมชนบางคนมีธุระเช้า บางคนมีธุระบ่าย  จึงผลัดกันมาร่วมประชุม

 

          การประชุมเพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น  มีความเห็นและข้อตกลงร่วมกันอย่างแข็งขันมาก  โดยบางอย่างให้ตัดออกถือว่าสำคัญน้อย  และบางอย่างแม้ว่ามีความสำคัญมาก  แต่ไม่เหมาะกับการนำมาสอนเด็ก  ก็ถูกตัดออกเช่นเดียวกัน 

 

          แรก ๆ ชาวบ้านจะแย่งกันพูด  ต่างแสดงความคิดเห็นเสียงดังฟังไม่ชัดขึ้นทุกที   ฉันจึงย้าย mp4  จากใกล้ตัวไปวางไว้ตรงกลางบ้าง   เมื่อแต่ละคนเห็นเข้า   ทำให้เสียงที่แย่งกันพูดลดลง  และเป็นพูดกันทีละคน  เพราะทำให้เข้าใจด้วยตนเองว่าหากแย่งกันพูด  อาจจะทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง  

 

          สรุปแล้วหลักสูตรท้องถิ่นจึงถูกบรรจุไว้ ๓ เรื่องคือหลักสูตร "การจักสาน" เป็นการสานข้อง  สวิง  และไซ  ขนาดเล็กสำหรับเป็นของที่ระลึก  เนื่องจากในชุมชนมีไม้ไผ่ถึง  ๑๒  ชนิด  ได้แก่ไม้ไผ่บง ไผ่หวาน ไผ่รวก ไผ่คาย ไผ่เฮี้ย  ไผ่เพ็ก  ไผ่สีสุก ไผ่ซาง ไผ่ป่า และมีภูมิปัญญาที่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนี้จำนวนมาก 

 

           หลักสูตร "อาหารตามฤดูกาล"  เป็นวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านที่นี่  จะสามารถหาอาหารได้ตามฤดูกาล  ตั้งแต่เดือนปลายฤดูหนาวย่างเข้าสู่ฤดูร้อนคือ  ผักหวาน ไข่มดแดง หน่อไม้ไฟ  ผักอิรอก  ย่างเข้าสู่ฤดูฝนจะมีอึ่งอ่าง  เห็ดโคน  เห็นเครื่อง เห็นไค  เห็นเปาะ  หน่อไม้  กบ เขียด  เห็ดไผ่ ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว  เห็ดโคนจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง  เห็ดบด เห็ดขอน 

         นอกจากนี้ยังมีผักพื้นบ้านที่ขึ้นตลอดปีได้แก่ผักกูด ผักหนาม  ผักจีจ้อ ผักขี้นาก  ผักคันชง  ผักหวานบ้าน  ผักสลิด  ผักใบพาย  ผักแว่น  ผักขม  ผักตำลึง ผักบุ้งนา  ผักปัง  ฯลฯ

 

          หลักสูตร "กินแบบบ้านบ้าน"  คือหลักสูตรการทำขนมกงและขนมอิตุย และหลักสูตรการทำน้ำปลาใบไม้  เนื่องจากมีภูมิปัญญาการทำขนมที่นับว่าเป็นขนมท้องถิ่นพื้นบ้านจริง ๆ มาแต่โบราณ 

 

          ส่วนน้ำปลาใบไม้  ทำมาจากใบกระทอน ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง  หลังจากผลัดใบแล้ว  จะแตกใบอ่อนมาให้นำมาหมักและเคี่ยวใส่เกลือ  จะทำให้มีรสเหมือนน้ำปลา  นำมาทำน้ำปลาหวานมะม่วงหรือใส่น้ำพริกและเก็บใส่ขวดไว้ทานตลอดปี   มีภูมิปัญญาที่เสนอตัวเป็นวิทยากรจำนวนมาก 

 

           ปัญหาที่ต้องเก็บมาเป็นโจทย์ก็คือ  ชาวบ้านมีความตระหนักว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำให้ขาดสมดุล    ส่งผลให้อาหารตามธรรมชาติแต่ละฤดูกาลลดลง  เนื่องจาก "ชาวบ้านนิยมขายที่ดินให้กับนายทุนเพื่อใช้เป็นที่ปลูกยางพารา"  หรือที่มีอยู่ก็ไม่งอกงามเหมือนเคย เพราะได้รับผลกระทบจากการฉีดยาฆ่าหญ้าหรือปุ๋ยเคมี

 

           บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเรียบง่าย  สนุกสนาน  มีความสุข  ไม่เครียดและไม่เบื่อหน่าย  เพราะฉันมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับชาวบ้านที่มาร่วมประชุมทุกคน  สุดท้ายมีการเสนอชื่อภูมิปัญญาเพิ่มเติม 

 

         "พี่คิมคะ  หากน้องจะทำวิจัยเกี่ยวกับชุมชนสักเรื่อง  พี่คิมจะช่วยให้คำปรึกษาน้องไหมคะ"  น้องครูตุ้มมีความสนใจหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง  ฉันตอบไปทันทีว่า "ได้เลยค่ะน้อง  เราช่วยกันทำดีไหม  พี่คิมทำด้วยค่ะ"  แล้วทั้ง ๕ คนที่ร่วมประชุมก็ตกลงร่วมกันว่า "พวกเราจะช่วยกันทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นกันทุกคน"  เพราะพวกเราเป็นคนบ้านบ้าน

 

           การที่จะทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  นับเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสมกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสามารถจัดทำได้ตามบริบทท้องถิ่นนั้น ๆ

 

          สำหรับท้องถิ่นชนบทบ้านนอก  ครูเป็นคนสำคัญที่สุดในการสร้างสัมพันธภาพ  และการให้ความรู้ ความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วม  ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา  และครูต้องมีความสามารถในการพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของคนในชุมชน  จะทำให้ชุมชนมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของและร่วมรับผิดชอบมากขึ้น

      

ผู้รอถ่ายภาพจำนวนหนึ่ง  นอกนั้นรีบกลับบ้านไปก่อน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิม นพวรรณความเห็น (48)

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้คุณครู คิมค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูทิพย์

ขอขอบคุณค่ะที่มาทักทายให้กำลังใจเป็นคนแรกเลยค่ะ

การทำงานที่เรารัก ก็ทำให้สนุก และมีความสุขนะคะ  ขอเป็นกำลังใจให้ครูทิพย์ด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครับ"พี่คิม...ผู้มีแต่ให้"
 • ขอให้พี่คิมอยู่ดีมีสุขตลอดไปนะครับ
 • รักและเคารพพี่เสมอ

ร่วมแลกเปลี่ยนครับ 

การทำงานเเบบคนบ้านบ้าน 

1. ร่วมกิน  (แสดงว่าไม่รังเกียจ)
2. ร่วมนอน (แสดงว่าเป็นพวกเดียวกัน)
3. ร่วมศึกษาปัญหา (แสดงว่ามีน้ำใจ ห่วงใย)
4. ร่วมคิด (แสดงว่าเป็นที่ปรึกษาได้)
5. ร่วมทำงาน(แสดงว่าหนักเอาเบาสู้และพูดจริงทำจริง)
ขอบคุณแบบอย่างที่ดี มีไว้ให้เรียนรู้และทำไปปฏิบัิติครับ

สวัสดีค่ะ

*** น่ารักจริงๆ ค่ะพี่คิม

*** ขอบคุณที่ทำให้ได้รุ้ได้เห็นค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องKRUJOY (ครูจ่อย)

ขอขอบคุณค่ะที่มาทักทาย เป็นกำลังใจ  และมาส่งข่าวให้ทราบ  ไม่กังวลหาว่าหายหน้าไปไหน

ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ในการทำหน้าที่เปิดภาคเรียนใหม่นะคะ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะต้นกล้า

ขอขอบคุณที่นำองค์ประกอบของ PAR  มาให้พี่คิม  ดีใจมากค่ะ  ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิด 

พี่คิมจะนำแนวคิดของน้องต้นกล้าไปสู่กระบวนการทำงานของพวกเราค่ะ  สนุกนะคะ  ยังไม่เริ่มต้นก็สนุกแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องกิติยา เตชะวรรณวุฒิ

เราอยู่คนละฝั่งแต่ก็ยังคิดถึงเสมอ  วันก่อนเห็นหลังผู้หญิงคนหนึ่งแว๊บ ๆ พี่คิมสงสัยคิดว่าเป็นน้อง  รีบเดินไปด้านหน้า แป่ววววว ค่ะ

การทำงานกับชุมชนมีสีสันที่เป็นธรรมชาติมากค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ'คิม'

แวะมาชื่นชม'คนบ้านบ้านกับการจัดการศึกษา' ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณครูคิม นพวรรณ

 • ดีจังเลย อยากให้โรงเรียนใหญ่ๆไปดูงาน ว่าการเปิดโอกาสใหผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ สามารถทำได้จริงๆ
 • บางโรงเรียนมักคิดว่าการมีส่วนร่วมคือการบริจาคเงินสนับสนุนโรงเรียนก็เพียงพอแล้ว ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
 • ในวันที่โรงเรียนประผลสำเร็จในเรื่องใดๆก็ตาม  อยากให้ทุกคนที่เคยมาร่วมคิด ได้มาร่วมดีใจ อิ่มใจ เป็นสุขใจและภาคภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้วย
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ดร. พจนา - แย้มนัยนา

ขอขอบคุณค่ะ

การใช้ชีวิตที่มีวิถีของคนบ้านบ้าน  ทำให้เปลือกนอกของเราหลุดลอกได้ดีและง่ายด้วยค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณสันติสุข สันติศาสนสุข

คิดว่าจะเขียนเล่าเรื่องการสร้างศรัทธาจากภายในโรงเรียนสู่ชุมชนเหมือนกันค่ะ  ตอนนี้ขาด ๆ หลุด ๆ กำลังจะมาเชื่อมประสานต่ออีกครั้ง

ไม่ยากหรอกค่ะ  เพราะชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของเขาบ้างแล้ว

ชวนน้อง ๆ ทำวิจัยชุมชนกันคนละด้านเล็ก ๆ หรือจะทำฉบับใหญ่ร่วมกัน  ผลก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนทั้งบ้าน วัดและโรงเรียนค่ะ

การมีส่วนร่วม...ไม่ได้หมายถึงผู้ปกครองของนักเรียนเท่านั้นค่ะ  แต่เรามีเป้าหมายว่า "คนในชุมชน"  รวมทั้งองค์กรท้องถิ่นด้วยค่ะ

ขอกำลังใจในการทำวิจัยเล็ก ๆ ค่ะ

ชื่นชมและประทับใจการสร้างความมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนี้มากค่ะ..ก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติจริงตามขั้นตอนที่น่าติดตามต่อไปค่ะ

มีอ่านบันทึก การพัฒนา-บริหาร-จัดการหลักสูตรสถานศึกษา (ท้องถิ่น) ได้ทราบวิถีชีวิตความเป็นไปในท้องถิ่น ขออนุโมทนา ขอให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

มาอ่านบันทึก การพัฒนา-บริหาร-จัดการหลักสูตรสถานศึกษา (ท้องถิ่น) ได้ทราบวิถีชีวิตความเป็นไปในท้องถิ่น ขออนุโมทนา ขอให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เขียนเมื่อ 
 • เพราะมีครูคิมไปร่วมประชุมด้วยใช่ไหมคะจึงทำให้ชาวบ้านมาร่วมประชุมกันหลายคน
 • มีหลักสูตรท้องถิ่นให้เลือกตั้งหลายอย่าง 
 • ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับโรงเรียนดีมาก เพราะมีความสนิทสนมกับครูคิมแน่เลย
 • โรงเรียนนี้โชคดีนะคะที่มีครูคิมไปให้ความช่วยเหลือหลายเรื่อง
 • รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการทำงานวิจัยให้น้องๆอีก  
 • การให้ความรู้เป็นวิทยาทานได้บุญหลายนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • มองเห็นภาพการทำงานแบบมีส่วนร่วมชัดเจนเลยค่ะ
 • ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมรับผลที่จะเกิดขึ้นทั้งบวกหรือลบ
 • ชื่นชมค่ะ
เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะพี่คิม

 • น่าภูมิใจและดีใจกับพี่ค่ะ มึจิตสาธารณะ ช่วยเหลือในทุกครั้งที่มีโอกาส  ทำให้ตัวเองมีคุณค่า  ใครๆก็รักและนับถือ  ดีใจที่มีพี่เป็นแบบอย่างที่ดี  ขอบคุณค่ะพี่
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

การที่หลายคนได้มีส่วนร่วม  และเห็นความสุขของสมาชิก  ทำให้มีพลังในการขับเคลื่อน  จริง ๆ ค่ะ

วันนี้เห็นมีโครงการวิจัยกันตั้งแต่ระดับชั้นเล็ก ๆ ค่ะ  เกี่ยวกับการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนค่ะ

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้าพระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ทิวาพัฒน์

การเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน  โดยชุมชนเป็นผู้เล่า  น่าทึ่ง น่าเรียนรู้ และเป็นพลังทำให้คนในชุมชนมีแรงผลักดันในการขับเคลื่อนชุมชนของเขา เจ้าค่ะ

เขาทิ้งโจทย์ไว้ให้เป็นการจุดประกายให้ครูคิดที่จะนำนักเรียนตัวน้อย ตัวใหญ่ของครูไปเรียนรู้มากขึ้น  เจ้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณKRUDALA

เดิมทีครูผู้รับผิดชอบโครงการ เขาก็ทำงานของเขาสำเร็จแล้วค่ะ  แต่ผู้อำนวยการยังติดกรอบงานแบบของครูคิม

จึงอาสาไปช่วยให้เป็นแบบอย่างค่ะ  เกิดงานวิจัยหลายโครงการค่ะ  และจุดประกายท้าทายให้พี่คิมต้องทำอีกสักเรื่องเหมือนกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณลำดวน

มีวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับหนึ่งค่ะ  ได้ทำเมื่อ ๒๕๔๗  ได้ข้อสนเทศว่า "ชุมชนเกลียดครู เกลียดโรงเรียนค่ะ"

ภายหลังพวกเราปรับกระบวนทัศน์เป็นการสร้างปัจจัยภายในก่อนค่ะ  จึงมีวันนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องkrusorn

เป็นโอกาสที่โรงเรียนให้ความไว้วางใจค่ะ  พี่คิมได้กลับไปช่วยน้องทำงาน  เหมือนบรรยากาศเดิมที่เราเคยทำงานร่วมกัน

ขอขอบคุณในกำลังใจจากน้องสอนค่ะ

 • ยังไงก็เป็น ครู วันยังค่ำนะพี่คิมนะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่คิม

 • น่าสนใจทั้งสามหลักสูตรเลยค่ะพี่
 • บรรยากาศก็เป็นกันเอง และดูผ่อนคลายมาก
 • ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะ
 • มีความสุขกับการทำงานค่ะพี่ดิม
 • สวัสดีครับพี่คิม
 • ไม่ค่อยได้มาทักทาย เพราะอยู่ในช่วงพัฒนาความรู้ และลงมือทำการเกษตรของตัวเองครับ ต่อไปอาหารการกินจะแพงเพราะคนหันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น ทางภาคอีสานก็เหมือนกันครับ เปลี่ยนพื้นดินจากพืชที่กินได้เป็นสวนยางพารานับร้อยนับพันไร่ ผมก็เลยใช้เวลาว่างจากงานไปปลูกไผ่สามฤดูสวนทางครับ เหนื่อยเหมือนกัน
 • คนบ้านบ้านนั้นสำคัญ ในแต่ละจะถิ่นมีปราชญ์ชาวบ้านมากมาย การที่โรงเรียนไปจัดการ ถือเป็นการขยายความรู้สู่โรงเรียนจากชุมชน ทำให้ของดีไม่สูญหายไป เอาใจช่วยครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดียามเช้าค่ะพี่ครูคิม

ชอบจัง น่าสนใจทุกหลักสูตรค่ะ

ชุมชนพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจ มีผู้นำทางและเดินเคียงข้างไปด้วยกัน น่าภูมิใจและน่าชื่นชมค่ะ

ขอบคุณบันทึกดีๆนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่คิมค่ะ

หนูรีเตรียมขนมเล็กๆน้อยๆไว้ให้บังหีม,พี่คิมและคุณหนานเกียรติไปรับประทานกับน้ำชากาแฟเป็นของว่าง วันไปค่ายฯ พรุ่งนี้จะนำไปฝากให้บังหีมค่ะ^^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ยายคิม ที่เคารพ

ผมได้รับพัสดุวันอังคารครับ

วันอังคาร ที่บ้านผมฝนตกหนัก และไฟดับ

วันพุธงานหนักมากครับ

วันนี้ ดึก ๆ ผมว่า จะเขียนบันทึกถึงของขวัญชิ้นนี้ที่ได้บจากยายคิม

ขอบพระคุณอย่างสูง

ผมไม่รู้ว่า จะกล่าวว่า อะไร

นอกจากขอบพระคุณอย่างสูงครับ

และดีใจครับ

ที่เห็นยายคิมได้ทำวิจัยไทบ้านครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูคิมมาเยี่ยมวันนี้ดีใจมากที่พบกับขุมทรัพยืในการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่นเหล่านี้น่าสนใจมากๆค่ะ อยากติดตามผลงานวิจัยด้วยค่ะ คิดถึงเสมอค่ะ

 

   ทานมังคุด  เก็บเปลือกให้เกิดประโยชน์นะคะ

เขียนเมื่อ 

ชอบการประชุมแบบนี้จังเลย ถ้าจัดเป็นวงกลมจะดีมาก รออ่านวิจัยชุมชนเนอะพี่เนอะ มาเชียร์น้องที่จะทำด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณหมอนาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

ค่ะ  โอกาสได้มอบให้พี่คิมได้ทำความดีอีกครั้งค่ะ

ขออภัยที่ตอบช้าไปค่ะ  อีก ๒ วันได้ล่องใต้อีกแล้วนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณยาย

ความจริงเป็นการล้อมวงค่ะ  ตอนหลังทานข้าวแล้ว  ก็เปลี่ยนไป  วงหายค่ะ  แต่ทุกคนมีความสุข ได้งานร่วมกันค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณชำนาญ เขื่อนแก้ว

ขอเป็นกำลังใจให้กับการปลูกผักนะคะ  ผักบ้านพี่คิมเต็มไปด้วยใบและดอกค่ะ  ผลมีน้อย แต่ก็พอได้แบ่งปันกันทานค่ะ

คนบ้านบ้าน หมายถึงพี่คิมมากกว่าค่ะ

ชาวบ้านมีความตระหนักเรื่องผลกระทบของธรรมชาติค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องถาวร

เด็กจะชอบและมีความสุขมากค่ะ ที่เขามีโอกาสออกนอกห้องสี่เหลี่ยม  และภูมิปัญญาก็สนุกที่ได้สอนลูกหลานให้เรียนรู้ค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูรี

ขอขอบคุณค่ะ  มีโอกาสได้ชิมขนมฝีมือน้องรี  ที่อแบจีบมานานในโก  คราวนี้ได้ทานจริง ๆ  ทราบข่าวจากบันทึกของบังแล้วค่ะ

ยินดีที่มีโอกาสไปรับใช้ชาวใต้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณหมอทิมดาบ

ขอขอบคุณค่ะ  ดีใจที่ชอบหนังสือ  เป็นหนังสือที่ยายชอบด้วยนะคะ

มีโอกาสได้รับใช้แผ่นดินบ้างค่ะ ถือโอกาสชวนน้อง ๆทำวิจัยไทบ้านบ้างค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องRinda

เดิมพวกเราเคยทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นกันครั้งหนึ่ง และวิจัยการประเมินหลักสูตร  ตอนหลังครูย้ายไป  คนใหม่มา  ไม่คุ้นเคยกับงาน

จึงต้องช่วยกันอีกครั้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องกานดา น้ำมันมะพร้าว

ทานน้ำมันมะพร้าว  น้ำดอกอัญชัน  น้ำใบเตย  คิดถึงน้องดาค่ะ  ต่อไปทานมังคุดก็คิดถึงกันอีกแล้วนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

สิ่งที่น้องดามอบให้พี่คิมนำไปบอกต่อค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ขจิต ฝอยทอง

ตอนแรกมีการล้อมวงอย่างดีเลยค่ะ  คนถ่ายภาพ  ก็ไม่สามารถถ่ายเป็นวงให้เลย  พี่คิมจึงเอามาส่วนหนึ่ง

พอทานข้างกลางว้นแล้ว  วงแตกกระจายค่ะ  แต่ก็ไม่ว่ากันนะคะ  พ่อแก่แม่แก่ เป็นส่วนมากค่ะ  ตอนท้ายนึกว่าต้องถ่ายภาพกลุ่ม เหลือเพียงไม่กี่ท่าน

เขียนเมื่อ 

Large_44331245 

ภาพล้อมวงค่ะ

 • พี่คิมลงใต้จังหวัดอะไรครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะนาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

เดินทางถึงพังงาวันที่ ๑ มิถุนายนค่ะ  จัดค่ายวันที่ ๒-๔ ค่ะ  เดินทางกลับวันที่ ๕

กรุงเทพ-ภูเก็ต  ต่อรถไปพังงา  โรงเรียนบ้านเกาะหมากน้อย  ตำบลเกาะปันหยี

โรงเรียนที่มีเด็ก ๆ เตะบอลกลางทะเลค่ะ  ถูกใจมากค่ะ

 • พี่คิมถ่ายรูปสนามบอลลอยน้ำมาฝากด้วยนะครับ
 • ขอใหเดินทางปลอดภัย ระวังฝนนะครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณหมอนาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

พี่คิมไม่มีข้อมูลโรงเรียนมากนัก  จึงให้บังวอญ่าท่านเป็นผู้เขียนบันทึก  สงสัยวันนี้พี่คิมคงต้องขึ้นบันทึกใหม่แล้วละค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับเกลอ มาถึงภูเก็ตแล้ว ได้โทรไปถามข้อมูลจาก ผอ. ปรากฎว่าเน็ตใช้ได้ พกโน๊ตบุ๊กมาได้เลย

เกลอขึ้นครื่องพร้อมหนานเกียรติมั้ยครับ โทรแจ้งมาด้วยจะได้ไปรับครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

ยังติดต่อหนานเกียรติไม่ได้  คงไม่รบกวน เพราะน้องเขาคงยุ่งงานค่ะ เรียน ป.เอกใหม่ ๆด้วย

ไม่เป็นไร  เราจัดการตัวเองได้  เดินทางคนเดียวได้  อ้อ...เพื่อนร่วมทางมากมายค่ะ  ถึงภูเก็ต ๑๐.๔๕ ค่ะ