สวัสดีครับ

            ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ ชุมชน Chumphon-KM-Station จะต้องประกาศผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำสิงหาคม 2548 ของ ชุมชน Chumphon-KM-Station   และแล้ว  ผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคม 2548 ของชุมชน Chumphon-KM-Station ได้แก่

        1.ความคิดสร้างสรรดีเด่น  คือ " บล็อกศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร" ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร  ติดตามชมได้ที่

http://gotoknow.org/chumphon01       

        2.การนำเสนอดีเด่น   คือ " บล็อก LDD - Chumphon " ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร   ติดตามชมได้ที่

http://gotoknow.org/ldd-chumphon

         3.กิจกรรมและกระบวนการ KM ดีเด่นคือ   " บล็อก Kosornor chumphon " ของ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน  ติดตามชมได้ที่

http://gotoknow.org/korsornor-chumphon

           ยังมีหลายบล็อกที่น่าสนใจมากแต่เป็นของเดือนกันยายนครับ  ก็คงต้องติดตามต่อไปในเดือนหน้า

                                       พรสกล  ณ ศรีโต

                                       24/9/2548