ความเห็น 3043

บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคม2548(ของชุมชนChumphon-KM-Station)

อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ.

        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ (http://chumphon-ph-pato1.gotoknow.org)

        อำนวย  สุดสวาสดิ์ (นักวิชาการสาธารณสุข)