สวัสดีครับ

             ในที่สุดหลังจากในเดือนกรกฎาคมที่เราไม่มีการประกาศผลการตัดสินขุมความรู้ฯยอดเยี่ยมของชุมชนฯ    แต่ในเดือนสิงหาคม ชุมชน Chumphon-KM-Station ก็สามารถประกาศผลการตัดสินขุมความรู้ฯยอดเยี่ยมของชุมชนฯได้    โดยชุมชน Chumphon-KM-Station  ขอประกาศว่า

             บันทึก"ขุมความรู้ฯยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคม"  ได้แก่

             บันทึก  "คนจนผู้ยิ่งใหญ่..แห่งบ้านคลองนูน" 

             ของ บล็อก Korsornor chumphon  ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่http://gotoknow.org/archive/2005/08/24/18/59/41/e2972    

             ยังมีหลายบันทึกที่น่าสนใจ  ตัดสินยากมากครับ  ติดตามกันในบล็อกต่างๆของชุมชนฯนะครับ  แล้วพบกันเดือนหน้าครับ

                                                            พรสกล ณ ศรีโต

                                                            24/9/2548