โบราณสถาน คือ อะไร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร (เพิ่มเติมข้อมูลโดย ณัฐกานต์ พิภูษณกาญจน์)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อคราวที่แล้วเราได้เสนอความหมายของโบราณวัตถุไปแล้วนะคะ  วันนี้เรามาดูกันค่ะว่า  โบราณสถาน  หมายถึงอะไร

ความหมายของ โบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504  แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ.2535  ตามมาตรา  4  คือ

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับของอสังหาริมทรัพย์นั้น  เป็นประโยชน์ทางศิลป  ประวัติศาสตร์  หรือโบราณคดี ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี  แหล่งประวัติศาสตร์  และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย

ตัวอย่างโบราณสถานต่างๆ ที่พบในประเทศไทย  เช่น  ปราสาทหินต่างๆ (เช่น  ปราสาทพิมาย จ.นครราชสีมา,ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์)  วัดหรือวังต่างๆ ( เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ จ.พระนครศรีอยุธยา, วังจันเกษม  จ. พระนครศรีอยุธยา)  แหล่งโบราณคดี (เช่น  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  จ.อุดรธานี, แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว  จ. ชุมพร) และ อุทยานประวัติศาสตร์ (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  จ.สุโขทัย, อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร)  เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Nation-Museumความเห็น (6)

IP: xxx.203.180.10
เขียนเมื่อ 

พอใช้

สนย
IP: xxx.120.202.47
เขียนเมื่อ 

ดี

สนย
IP: xxx.120.202.47
เขียนเมื่อ 

ดีมากมาก

สนย
IP: xxx.120.202.47
เขียนเมื่อ 

แย่มาก

ดีรน
IP: xxx.120.202.47
เขียนเมื่อ 

สวย

มูนี่
IP: xxx.89.42.22
เขียนเมื่อ 

น่าสนไจมากก