คนอื่นตีกลอง เราไม่จำเป็นลุกขึ้นเต้นตามหรอก

     คนที่เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เขาได้เลือกที่จะมีชีวิตในแบบของตัวเองแล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้สึกเป็นทุกข์ และยอมเป็นที่คาดหวังของคนอื่น เขาอาจจะฟังคนอื่นบ้าง แต่จะไม่เป็นทุกข์จากแรงกดดันของคนอื่นอย่างแน่นอน                       

     คนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของเรา แต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องติดกับดักความคิดและความคาดหวังของคนอื่น จำไว้ว่าเราไม่สามารถทำให้คนอื่นชื่นชมกับทางเลือก ทางเดินชีวิตของเราได้ทั้งหมด คำถามที่สำคัญมีอยู่ว่า เราพอใจกับทางเลือกใหม่ สำหรับชีวิตที่ง่ายกว่าเดิมของเราหรือเปล่า ถ้าหากเราพอใจ นั่นก็เพียงพอแล้ว อาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันหลังให้กับเรื่องที่ไม่ได้ให้สาระแก่การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย