การศึกษาทางไกลในประเทศไทย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8(พ.ศ.2540-2544)
รัฐได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับต่างประเทศได้
โดยกำหนดมาตราการขยายการศึกษาขั้นบังคับจาก6ปีเป็น9ปี
และ12ปีตามลำดับ  โดยให้เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ขยายบริการ  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษามากที่สุด
เน้นให้มีการกระจายการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
หนึ่งในแนวความคิดนั้นคือ  การขยายวิทยาเขตสารสนเทศ
ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มาดที่สุด
เพื่อผลืตบัณฑิตให้ทั้ต่อความต้องการของประเทศ
การศึกษาทางไกลเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
กับการศึกษาเพื่อที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆกล่วาคือ
-การกระจายการให้บริการทางการศึกษาไปสู่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด
-การเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
 ตามระบบปกติ
-การให้การศึกษาต่อเนื่อซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนอีกทางหนี่ง
-การเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นและแรกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียน
ที่มาจากหลากหลายสังคม  วัฒนธรรม  และสภาพเศรษฐกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิริยา ปี่ทอง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 4399, เขียน: 24 Sep 2005 @ 12:30 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)