เปิดเผยชีวิตและเรื่องราวของแม่ไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย : ขอเชิญพบกับความรักของแม่...ปัญหาและทางออก

ในอีกมุมเล็กๆ ของประเทศไทยที่น้อยครั้งมากที่สังคมจะได้รับทราบว่ายังมีแม่ที่ไร้สัญชาติอยู่จำนวนหนึ่ง และแม่ไร้สัญชาติเหล่านี้ได้ประสบแต่ความทุกข์ยากมาโดยตลอดเพราะความไม่มีตัวตน ความไร้รัฐไร้สัญชาติของตนเอง แต่กระนั้นแม่ไร้สัญชาติก็ยังคงความเป็นแม่ ซึ่งถึงแม้จะไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่ก็ไม่เคยบกพร่องในความเป็นแม่แม้เสี้ยววินาทีเดียว

เปิดเผยชีวิตและเรื่องราวของแม่ไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย  : ขอเชิญพบกับความรักของแม่...ปัญหาและทางออก [๑]

ใน งานวันแม่ไร้สัญชาติ : จากใจลูกเพื่อแม่ไร้สัญชาติ 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  เวลา ๑๓.๐๐ ๑๗.๐๐ น.

 

ห้องประชุมจิตติ  ติงศภัทิย์  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

เนื่องในโอกาสวันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้.. ลูกๆ แม่ๆ ทั่วประเทศไทย คงจะตื่นเต้นกันใหญ่นะคะ  เพราะสำหรับคุณลูกคุณแม่แล้วก็คงถือว่าเป็นโอกาสพิเศษอีกโอกาสหนึ่ง ที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและระลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่    ประกอบกับทั้งหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัทห้างร้านเอกชน ต่างๆ ตลอดจนสื่อทุกแขนงก็ประโคมข่าวเรื่องงานวันแม่  เรื่องราวความรักของแม่และลูก และมีการจัดกิจกรรมตามที่ต่างๆ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับแม่สู้ชีวิตหรือแม่ดีเด่นสาขาต่างๆ

  

แต่ในอีกมุมเล็กๆ ของประเทศไทยที่น้อยครั้งมากที่สังคมจะได้รับทราบว่ายังมีแม่ที่ไร้สัญชาติอยู่จำนวนหนึ่ง  และแม่ไร้สัญชาติเหล่านี้ได้ประสบแต่ความทุกข์ยากมาโดยตลอดเพราะความไม่มีตัวตน ความไร้รัฐไร้สัญชาติของตนเอง  แต่กระนั้นแม่ไร้สัญชาติก็ยังคงความเป็นแม่ ซึ่งถึงแม้จะไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่ก็ไม่เคยบกพร่องในความเป็นแม่แม้เสี้ยววินาทีเดียว

  

ดังนั้นในวันแม่ที่จะถึงนี้  เหล่าบรรดาลูกๆ ของแม่ไร้สัญชาติจะร่วมกันจัดงาน"งานวันแม่ไร้สัญชาติ" ขึ้น ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ) เวลา ๑๓.๐๐ ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจิตติ  ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เพื่อเปิดเผยเรื่องราวชีวิตและความยากลำบากของแม่ไร้สัญชาติในมุมหนึ่งของประเทศไทย 

  

ในงานจะมีลูกๆ มาเล่าถึงเรื่องราวความรักและปัญหาของแม่ไร้สัญชาติของตนเอง  เป็น งานวันแม่ ของ แม่ไร้สัญชาติ บ้าง  จะร่วมกันมอบดอกมะลิให้แม่ และขอความช่วยเหลือจากสังคมที่จะแก้ปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติของแม่  งานนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้แม่ไร้สัญชาติและลูกได้มีกิจกรรมของงานวันแม่ร่วมกัน 

  

โดยมีรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา  สายสุนทร  รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการทางกฎหมายและเครือข่ายคนทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย จะมาร่วมกันหาคำตอบต่อการแก้ไขปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติของแม่แต่ละคน 

  

ทั้งนี้ในงาน แม่และลูกไร้สัญชาติและเครือข่ายคณะคนทำงานฯ จะพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองและเสื้อฟ้า และร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนารถ

  

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังเรื่องราวและสถานการณ์จริงของแม่ไร้สัญชาติในประเทศไทย (ขอเชิญร่วมกันใส่เสื้อเหลืองหรือเสื้อฟ้าด้วยนะคะ)  และสามารถอ่านเรื่องราวเบื้องต้นของแม่ไร้รัฐไร้สัญชาติได้ที่

  

แม่เซาะเล้ง บุระสินสง่า.....แม้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ... แต่ไม่ไร้ความเป็นแม่

 โดยพรพรรณ  บุรสินสง่า 

http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01way01060849&day=2006/08/06

  

แม่ซางเห่า แซ่ก่อ

  โดย หลิงหลิง แซ่จูบัณฑิตไร้สัญชาติ บุตรสาวของคุณซางเห่า 

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=316&d_id=315

  

แม่บุญมีและยายสันที

  โดยเด็กชายวิษณุ ไม่มีนามสกุล    

http://gotoknow.org/blog/bongkot-classroom/43890

 แม่ซิวหยิน  แซ่ตั้ง  

โดยอาจารย์น้ำค้าง  แซ่ตั้ง 

 http://gotoknow.org/blog/bongkot-classroom/43051   

แม่โซตรี

  โดยนางสาวมาลี  วงศ์สุวรรณ  

http://gotoknow.org/blog/bongkot-classroom/43509

   

แม่วิภา แซ่จู   

  โดย นายกิตติพงศ์  ศิลปวงศ์เจริญ  บุตรชายคนโตของคุณวิภา  

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=317&d_id=316

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

 

นส.บงกช  นภาอัมพร

โครงการห้องเรียนเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

โทร. 01-5544040    e –mail : [email protected]

 หรือ นส.ชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง

ครงการคลีนิกกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

โทร 09-437-6770 e-mail : [email protected]

  กองทุนศาสตราจารย์คนึง  ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์  02-6132148  โทรสาร 02-224-9421 E –mail : [email protected] www.archanwell.org[๑] นำมาจากกระทู้ "งานวันแม่ไร้สัญชาติ" : จากใจลูกเพื่อแม่ไร้สัญชาติ  โดยคุณบงกช  นภาอัมพร ใน http://www.archanwell.org/newwebboard/main.php?board=000462&topboard=1  เนื่องจากในการประชาสัมพันธ์งานวันแม่ไร้สัญชาติครั้งนี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เป็นจดหมายจากใจลูกๆ ถึงแม่ไร้สัญชาติหลายฉบับและหลายที่หลายทาง  จึงขอรวบรวมจดหมายต่างๆ ไว้เบื้องต้นเพื่อความสะดวกแก่ท่านที่สนใจติดตามงาน และ การประชาสัมพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มโนภิรมย์ รตี

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมาย#คนไร้รัฐ#คนไร้สัญชาติ#กฎหมายระหว่างประเทศ#ช่วยเหลือ#ชลฤทัย#สถานะบุคคลตามกฎหมาย#วันแม่ไร้สัญชาติ#กองทุนคนึงฦๅไชย

หมายเลขบันทึก: 43976, เขียน: 10 Aug 2006 @ 13:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)