มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษา

เป้าหมายการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของคนไทยที่งประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรที่ 3แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล๊อกส่วนตัว

คำสำคัญ (Tags)#มาตรฐานการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 43975, เขียน: 10 Aug 2006 @ 13:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)