ติดต่อ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  มาตรฐานการศึกษา  

เป้าหมายการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของคนไทยที่งประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรที่ 3แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43975, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #มาตรฐานการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)