มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  ติดต่อ

  มาตรฐานการศึกษา  

เป้าหมายการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของคนไทยที่งประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรที่ 3แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล๊อกส่วนตัว

หมายเลขบันทึก: 43975, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:36:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มาตรฐานการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)