หลังจากยกของหนักหรือต้องห้อยโหนรถเมล์นานๆ จะรู้สึกปวดเมื่อยบริเวณบ่า หัวไหล่และต้นแขน โดยเริ่มต้นบริหารด้วยการโน้มไหล่ด้านขาวไปด้านหนึ่ง แล้วยกขึ้นจรดติ่งหูจากนั้นก็ทิ้งไหล่และต้นแขนลงตามสบาย ทำซ้ำต่อเนื่องกัน คล้ายกับหมุนหัวไหล่เป็นวงกลม 2 ครั้ง แล้วสลับข้างไป บริหารอย่างเดียวกับที่หัวไหล่ซ้ายอีก 2 ครั้ง คราวนี้ค่อยหมุนข้างไหล่ทั้งสองข้างพร้อมๆกันอีก 2 ครั้ง บริหารเช่นนี้สลับกันเป็นประจำจะช่วยคลายอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ไหล่และต้นแขน บรรเทาความปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี