วิธีลับมีดให้คม ให้ใช้ผงซักฟอกหรือน้ำมันเครื่องหยดลงบนหินลับมีด ขณะลับมีด