เวลาทาสีของโคมไฟ หรือฐานของพัดลม ให้วางกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ซ้อนกันหลายๆชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สีหยดลงบนพื้นบ้านหรือพื้นพรม