โบว์ที่ผูกของขวัญสีสวยๆ เมื่อถอดออกแล้ว จะเก็บไว้ใช้อีก ให้นำมาพรมน้ำรีดให้เรียบไม่มีรอยยับ แล้วพับบนแถบกระดาษชำระที่ใช้หมดแล้ว เอาเทปปะปลายติดกันไว้แต่ละตอนสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ