ถ้าเป็นไปได้ ก็ควรรักษาความปลอดภัยไว้ก่อน  ให้เย็บกระเป๋าชั้นในไว้กับตัวเสื้อ (ที่พอจะทำได้) สำหรับเก็บเงินและของมีค่า เวลาเดินตามที่มีคนมากๆ และกลัวถูกล้วงกระเป๋า