สมุดโทรศัพท์เก่าล้าสมัย อย่าขายหรือโยนทิ้ง ให้เก็บเอาไว้สำหรับเป็นเขียงหั่นสิ่งของที่ต้องไม่ต้องการ เพื่อไม่ให้คมมีดโดนพื้นเขียงหรือพื้นกระดาษหรือใช้สำหรับเป็นที่รองทุบสิ่งของต่างๆได้อย่างดี