ถ้าห้องน้ำเล็กมาก จนแทบจะไม่มีที่สำหรับทำหิ้งหรือชั้นได้เลย ลองทำกระเป๋าผ้าดู ใช้ผ้าที่แข็งแรง เช่น ผ้าใบหรือผ้าร่มที่แข็งแรง ขนาดกว้างเท่าประตูห้องน้ำ ยาวประมาณ 70-80 ซม. เย็บประเป๋าติดกับผืนผ้านั้นเป็นช่องขนาดต่างๆกัน สำหรับใช้ใส่ของใช้ในห้องน้ำแขวนไว้ที่บานประตูของห้องน้ำ ข้อสำคัญต้องทำที่แขวนให้แข็งแรงมั่นคง