การขอใช้ห้องนอกเวลาราชการ

สีหานาถ
 ห้องปฏิบัติการเป็นสถานที่ราชการ ที่มีเวลาเปิดปิดทำการตามวันเวลาราชการ และมอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีราคา แต่มักจะมีการใช้งานนอกเวลา เป็นประจำ วึ่งจะมี ทั้งนักศึกษา และประชาชน มาขอใช้ ดังนั้นเพื่อให้การใช้ห้องปฏิบัติการ มีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพต่อผู้ใช้ จึงจำเป็นต้อง มีการกำหนดวิธีการใช้งานนอกเวลา ให้เกิดประสิทธิภาพ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา

คำสำคัญ (Tags)#-#ระเบียบ#กฎ

หมายเลขบันทึก: 43973, เขียน: 10 Aug 2006 @ 12:37 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 11:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ข้อเสนอ ในการใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา ที่จำเป็นควรมี

1  การกรอกแบบฟอร์ม ขอใช้ วันเวลา และอุปกรณ์ ที่ขอใช้ให้ชัดเจน

2 ต้องติดต่อผู้ดูแลห้อง และอนุมัติ พร้อมกับ ขอรับ กุญแจ เปิดห้อง หรือข้อแนะนำในการใช้เครื่องมือ

3 เพื่อเป็นการลดความซ้ำว้อน ต้องให้ผู้ดูแลห้องเป็นผู้มีอำนาจ อนุญาต ให้ใช้ได้ เป็นแบบ one stop serv

 

เขียนเมื่อ 

การให้บริการห้องนอกเวลาปฏิบัติการตอนนี้คณะมีนโยบายที่จะจัดระบบการให้บริการทั้งห้องปฏิบัติการและเครื่องมือให้เป็นระบบเดียวกันดังนี้

1. จัดให้มีอาจารย์ประจำห้อง(MDL) แต่ละห้อง

ส่วนขั้นตอนน่าจะเป็นดังนี้ครับ

          1 .เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วลงชื่อ

          2.  หัวหน้าหน่วยลงนาม

          3. อาจารย์ประจำ MDL ลงนาม

          4. คณบดี

       เท่าที่คุยกับคณะฯจะเป็นรูปแบบนี้แต่ผมว่าขั้นตอนที่ใช้งานได้จริงไม่น่าจะหลายขั้นตอนครับ