การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

  Contact

  บริหารเวลา  

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 มีโอกาสได้เข้าสัมมนา กับ กลุ่ม NTU/Thailand  ในหัวข้อ "การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" มีประโยคหนึ่งจะมาเล่าสูกันฟัง "เวลาเป็นสิ่งสำคัญ : การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลา" เราทุกคนไม่สามารถย้อนเวลาให้กลับไปได้ จะใช้ไม่ใช้เวลาก็หมดไป  คิดเอาเองนะค่ะ

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 43743, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #บริหารเวลา

Recent Posts 

Comments (0)