การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักและใส่ใจ  แต่ทุกคนจะบอกว่าไม่มีเวลาบ้าง  ไม่ว่างบ้าง  ดิฉันคนหนึ่งได้ทดสอบกับตัวเองแล้วว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีมาก ยิ่งพวกเราเป็นบุคลากรชาว มข. เขามีศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มีทั้งคนแนะนำอยากจะลดความอ้วนส่วนไหนของร่างกาย ค่าสมัครสมาชิกก็ไม่แพงมาก มีอุปกรณ์หลากหลายให้เล่น ดิฉันได้ไปออกกำกายมาเกือบจะถึงปีก่อนจะเริ่มออกกำลังกายน้ำหนัก 67 กก. ยังไม่ถึงปีน้ำหนักลดลงเหลือ 60 กก. เคยเป็นหวัดบ่อยๆก็จะหายไป 1 สัปดาห์ก็ไปออกกำลังประมาณ 3-4ครั้ง การออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์เราทุกคนเพราะมันจะซื้อหาไม่ได้นอกจากตัวเราปฏิบัติเอง