การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

  ติดต่อ

  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ได้มีส่วนร่วมในการเข้าอบรม เรื่อง การดำเนินการภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรณี: การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการได้เข้าร่วมอบรม ถือว่าการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มีประโยคหนึ่งที่จะเล่าสู่กันฟัง "รับฟังความคิดเห็น และความถึงพอใจของสังคม" ในสังคมปัจจุบัน จะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต้องมีการคิดอะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำงานอย่างมีความสุข

หมายเลขบันทึก: 43739, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-24 10:19:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)