GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ได้มีส่วนร่วมในการเข้าอบรม เรื่อง การดำเนินการภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรณี: การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการได้เข้าร่วมอบรม ถือว่าการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มีประโยคหนึ่งที่จะเล่าสู่กันฟัง "รับฟังความคิดเห็น และความถึงพอใจของสังคม" ในสังคมปัจจุบัน จะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต้องมีการคิดอะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43739
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)