คนไทยกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

       การศึกษาภาษาอังกฤษนั้นหลายคนมักพูดว่า ลำบากต่อการเรียนรู้ เมื่อเรียนแล้วไม่รู้จะพูดกับใคร เพราะเราพูดภาษาไทยก็ดีอยู่แล้ว  แต่ผู้เขียนเองมีความคิดว่า คนไทยยังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังในเรื่องภาษาอังกฤษ เพียงเรียนรู้แค่สอบผ่าน หรือ เพียงแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้นเอง  จึงมีความต้องการเสนอว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นการเสริมความงดงาม ความมีสเน่ห์ให้กับตนเอง เมื่อเราเข้าสู่สังคม  จริงๆ ๆ นะ  ทำไม่ผู้เขียนจึงพูดอย่างนี้ อันเนื่องมีประสบการณ์โดยตรง แค่สังเกตุจากการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเท่านั้น

        คิดว่า ผู้อ่านบทความนี้คงมีต้องการฟังแล้วว่าคนไทยจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้งานได้ หรือไม่ก็สามารถสื่อสารด้วยตนเองก่อนและนำไปสู้การสื่อสารระหว่างบุคคล เอาจากประสบการณ์ของผู้เขียนก็แล้วกันนะ คือว่า คนไทยต้องสร้างความชอบที่จะเรียนรู้ก่อน อะไรก็ตามถ้าตนเองไม่มีความชอบแล้วก็อยากไปทุกเรื่อง ซึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน การกระทำทุกอย่างสำเร็จแล้วใจ นั่นแสดงว่า การสร้างความชอบในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องมาก่อนแน่นอน ซึ่งมีคำศัพท์ทางพุทธศาสนา คือ ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ

       การสร้างความชอบนั้นทำได้ ดังนี้

       1. You  must  open your minds to English that it  is  very easy./ คุณต้องเปิดใจตนเองก่อนแล้วคิดว่า ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย ๆ

       2. You must  open your  mind to English that I can do and learn about it./ คุณต้องเปิดใจตนเองก่อนแล้วคิดว่า ฉันสามารถทำและศึกษามันได้แบบง่าย ๆ

       3. you must open your  mind to English that there  are  many  books./คุณต้องเปิดใจตนเองก่อนแล้วคิดว่า มีหนังสือมากมายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

       4. you must open your  mind to English that there  are  many  books  about  English and I  can buy to study. / คุณต้องเปิดใจตนเองก่อนแล้วคิดว่า มีหนังสือภาษาอังกฤษมากมายและฉันสามารถซื้อมันมาอ่านได้ศึกษาได้

        5.you must open your  mind to English that there  are  many  teachers  who know  English  and  I  can go for advising  from  thems./คุณต้องเปิดใจตนเองก่อนแล้วคิดว่า มีครูจำนวนมากที่ทำหน้าที่สอนและรู้ภาษาอังกฤษ และฉันสามารถเดินทางไปถามท่านเหล่านี้ได้

        6. After  you open mind to English  like  this, You  find  data  and attent  to  learn English  first./ หลังจากที่คุณต้องเปิดใจตนเองได้แล้ว ก็เริ่มหาข้อมูลและสร้างความชอบหรือสนใจที่จะเรียนรู้ภาษา

        เมื่อทุกท่านเปิดอย่างนี้แล้วก็เริ่มจากประวัติและความสำคัญภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบันและอดีตมีความเหมือนกันหรือต่างกัน เพื่อทราบว่า แท้จริงแล้วภาษาอังกฤษมีความสำคัญและมนุษยชาติมาพัฒนาภาษาอังกฤษไม่กี่ปี ที่ผู้เขียนพูดและบอกอย่างนี้ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจหลักภาษาอังกฤษอย่างท่องแท้ แล้วจะเกิดความสนใจ....ติดตามต่อ  

       

     

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pong

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

หมายเลขบันทึก: 436992, เขียน: 25 Apr 2011 @ 18:21 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:42 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 6, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Like all tools, English is easy to learn. But it can take years to master.

Plain and simple English can help to open a world of communication and knowledge -- outside the border of Thailand.

May I suggest some corrections for the typing errors above -- so that people who learn by copying can, at least, have a 'good' copy. ;-)

1. You should think that English is very easy.

2. You should think that you can learn English.

3. You should know that there are many (text) books in English.

4. You should know that there are many books about English you can buy to study.

5. You should know that there are many teachers who know English you can go to for advice,

6. After you realise this, you will (or may) find an interest and a drive (or incentive) to learn English.

It is easy to make a conversation in English because language is not just words and grammar, tones of voice, gestures and situation come together to deliver meaning. Babies learn language like this. Babies don't learn from books. They learn by listening, watching, copying and imagining. Perhaps, we are to old to use baby-techniques. Perhaps, we don't have time to listen or to watch any more. I hope we still have time to imagine and learn.