ครูอร คนของแผ่นดิน

หัวหน้า กศน.ตำบลหนองแปน
กศน.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Usernamepuchada
สมาชิกเลขที่137170
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นางสาวบังอร ภูชาดาตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลหนองแปน กศน.อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

จบปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัญฑิต เอกสถิติประยุกต์ จากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ปัจจุบันทำงาน เป็นครู กศน.มาเป็นเวลา ๑๒ ปี