"ใช้เวลาน้อยๆในการคิดว่า "ใคร" เป็นคนถูก
แต่ใช้เวลาให้มาก ในการคิดว่า "อะไร" คือ สิ่งที่ถูก"

/ / / / /

ผู้แสวงหา

"ไม่มีคำว่า... พ่ายแพ้
สำหรับผู้แสวงหาเพื่อชัยชนะ
และไม่มีคำว่า..ชัยชนะ
สำหรับผู้ที่ไม่แสวงหา"

นิรนาม