จุรีย์สุภา        อุดมวิชา
อเนกพิพิธ        จรูญจรัส
มนัสพระคิด        กรุณประสิทธิ์
พสกนิกร
    ณ ใดปะทุกข์    ภยาคละคลุก
พนาสิขร        จะบุกจะบั่น
มิพรั่นมิคลอน        จะลิดจะรอน
สลัดสลาย
    พระทัยพระมุ่ง    ทะนุผดุง
มิเสื่อมมิคลาย        มิทรงระย่อ
มิท้อพระกาย        ขยับขยาย
ทวีผลิงาม
    พระคุณอนันต์    มิอาจจะสรร
เพราะหลากและหลาม    พระภาระหนัก
จะผลักสยาม        วิโรจน์วิราม
ระรองวิรุฬห์


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 26 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์