"แกรม" คือน้ำหนักความหนาของกระดาษ หน่วยวัดเป็นกรัมต่อกระดาษ 1 ตารางเมตร (gram per square-metre) เหตุที่ต้องสร้างหน่วยวัดขึ้น เพราะการวัดขนาดกระดาษทำได้ยาก ด้วยกระดาษแต่ละแผ่นบางมาก ดังนั้นแทนที่จะวัดจากความหนาโดยตรงจึงใช้วิธีชั่งนํ้าหนักแทน ด้วยการอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่ากระดาษหนาย่อมมีนํ้าหนักมากกว่ากระดาษบาง โดยพิจารณาจากน้ำหนักของกระดาษขนาด 1 ตารางเมตร

กระดาษแต่ละชนิดมีขนาดแกรมต่างกัน ดังนี้

1.กระดาษอาร์ต เนื้อแน่น ผิวเรียบ เหมาะกับงานพิมพ์สี่สี ราคาค่อนข้างสูง คุณภาพแตกต่างกันไปแล้วแต่มาตรฐานผู้ผลิต มีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ กระดาษอาร์ตมัน และอาร์ตด้าน ความหนามี 85 แกรม, 90 แกรม, 100 แกรม, 105 แกรม, 120 แกรม, 130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า มีความหนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป เช่นเดียวกับกระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า


2.กระดาษปอนด์ กระดาษเนื้อเรียบสีขาว นิยมใช้พิมพ์งานสีเดียว หรือพิมพ์สี่สีก็ได้แต่ไม่สวยเท่ากระดาษอาร์ต สามารถเขียนได้ง่ายกว่าทั้งปากกาและดินสอ เหมาะสำหรับพิมพ์เนื้อในหนังสือ กระดาษหัวจดหมาย ฯลฯ ความหนากระดาษที่นิยมใช้พิมพ์หนังสืออยู่ที่ 70-100 แกรม

3.กระดาษปรู๊ฟ กระดาษบางไม่เคลือบ เป็นกระดาษเนื้อฟู หลวม สีไม่ขาวแต่ค่อนไปทางเหลือง ไม่ค่อยทนความชื้น ฉีกขาดง่าย ผิวทำจากเยื่อไม้ป่นสีออกเหลืองอ่อน การพิมพ์แบบสี่สีพอทำได้ ข้อดีคือราคาถูก เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีต้นทุนต่ำ ใช้กับสิ่งพิมพ์ทั่วไป เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เอกสาร ตำราที่พิมพ์สีเดียว ฯลฯ ส่วนใหญ่จะใช้ขนาด 48.8 แกรม

4.กระดาษแบงค์ เป็นกระดาษบางๆ มักจะมีสี เช่น ชมพู ฟ้า นิยมใช้พิมพ์บิลต่างๆ หรือใบปลิว ความหนาประมาณ 55 แกรมขึ้นไป 5.กระดาษแอร์เมล์ เนื้อกระดาษบางประมาณ 38 แกรม

เมื่อมีกระดาษที่ขนาดแกรมแตกต่าง การเลือกความหนาของกระดาษต้องพิจารณาตามงานที่เอาไปใช้ เช่น ทำปกต้องใช้กระดาษหนา แต่ถ้าเป็นใบเสร็จมีหลายชั้นเมื่อเขียนแล้วต้องการให้ทะลุถึงชั้นล่าง กระดาษก็ต้องบาง ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จ และสิ่งพิมพ์ที่ต้องมีสำเนา นิยมใช้กระดาษประมาณ 40-50 แกรม กระดาษหัวจดหมาย หน้าเนื้อในของหนังสือ นิตยสาร สมุด นิยมใช้กระดาษประมาณ 70-80 แกรม

โบรชัวร์สี่สี หน้าสี่สีของนิตยสาร โปสเตอร์ นิยมใช้กระดาษประมาณ 120-160 แกรม ปกหนังสือ นิตยสาร สมุด แฟ้มนำเสนองาน กล่องสินค้า นิยมใช้กระดาษประมาณ 300 แกรมขึ้นไป เป็นต้น

ที่มา : คอลัมน์ รู้ไปโม้ด