นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 (28 – 29 ก.ค. 49) ประสบความสำเร็จเกินคาด

และที่ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษคือ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ (รอง ผอ.สกว.) และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ รวมทั้งนักวิจัยและผู้เข้าร่วมงานจากต่างสถาบันด้วยที่ได้เข้ามาร่วมงานจำนวนมากจนทำให้งานมีประโยชน์กับทุกฝ่ายตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

         “ประสบความสำเร็จเกินคาด” เป็นคำสรุปโดยรวมจากการทำ AAR 2 ครั้งครับ ครั้งแรกภายในงานวิจัย (IRDA) เองเมื่อวันอังคารที่ 1 ส.ค. 49 และอีกครั้งในงานเลี้ยงขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้ามาช่วยงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ส.ค. 49

         เราเอาคำตอบจากแบบสอบถามสำหรับผู้เข้าร่วมงานมาวิเคราะห์รวมกับทัศนะของพวกเราเองที่รับผิดชอบตามจุดต่าง ๆ ของงาน ได้ข้อสรุปตรงกันทั้ง 2 ครั้งจากการทำ AAR

         จุดอ่อนของการจัดงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 1 เมื่อปีที่แล้ว ได้กลายมาเป็นจุดแข็งของครั้งที่ 2 คือในเรื่องของการรักษาเวลาในการนำเสนอผลงานและในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานกรรมการร่วม (ทีมผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้องที่มีการนำเสนอผลงาน

         เรื่องการดำเนินการนำเสนอผลงานและการรักษาเวลาปีนี้เราได้ทีมนิสิตระดับปริญญาตรีมาช่วยและปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม

         เรื่องทีมผู้ทรงคุณวุฒิ ปีนี้เราได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิจัยดีเด่นจากทั่วประเทศจำนวนมากและมีการกระจายไปอยู่ในทุกห้องที่มีการนำเสนอ เราได้ประโยชน์จากความกรุณาของทุก ๆ ท่านมากในจุดนี้ นักวิจัยที่มานำเสนอผลงานจากต่างมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งกล่าวกับทีมงานเราว่าเขามานำเสนอ 20 นาที แต่ได้ข้อคิดข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ดีกลับไปจำนวนมาก ปีหน้าเขาจะมานำเสนอที่ มน. อีก

         ปีนี้ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านกรุณาเรามาก มาช่วยเป็นทั้ง role model ให้กับนักวิจัยรุ่นหลัง อีกทั้งยังช่วยให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะดี ๆ รวมทั้งช่วยตัดสินให้ด้วยว่าผลงานไหนควรได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม และผลงานไหนสมควรได้รับการตีพิมพ์ใน proceedings

         ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานในปีนี้ส่วนใหญ่เสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ให้ขยายวันให้มากกว่านี้ สถานที่ที่เราเคยคิดว่าใหญ่โตกว้างขวางมีห้องประชุมย่อยมากพอดูก็ได้รับข้อสังเกตว่าสถานที่จัดงานเล็กเกินไป ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมงานมากเกินคาด มากทั้งผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมฟัง แต่งานก็ดำเนินไปได้ด้วยดี

         ความสำเร็จทั้งหมดนี้ผมต้องขอขอบคุณแม่งานใหญ่ของการจัดงานคือ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย และน้อง ๆ ในทีมงานวิจัย (IRDA) อีกประมาณ 10 ชีวิต รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนช่วยจำนวนมาก

         ขอขอบคุณเจ้าภาพร่วมจากทุกที่ทุกสถาบันด้วยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานให้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของสถานที่คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์เทคโนโลยีสมุนไพร (Herb Tech) มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GIS) มหาวิทยาลัยนเรศวร  และสุดท้ายคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มน.) ที่มาร่วมจัด International Conference on Forensic Science and Medical Science เป็นส่วนหนึ่งของงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 2 และประสบความสำเร็จมากอีกด้วย

         ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsers) ทั้งหมด ดังรูปแสดงด้านล่าง

         และที่ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษคือ รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ (รอง ผอ.สกว.) และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ รวมทั้งนักวิจัยและผู้เข้าร่วมงานจากต่างสถาบันด้วยที่ได้เข้ามาร่วมงานจำนวนมากจนทำให้งานมีประโยชน์กับทุกฝ่ายตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

         ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายอีกครั้งครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#นเรศวรวิจัย#irda

หมายเลขบันทึก: 43589, เขียน: 09 Aug 2006 @ 11:22 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)