ทรงบำรุงรักษา        อนรรฆค่าบุราณของ
ชูฟูเฟื่องเรืองรอง            อดีตกาลประเทศไทย
    ศึกษาพาก้าวเดิน        มิมองเมินพระทัยใส่
จุนค้ำจำเริญไกล            ประเทศมุ่งจรุงราม
    นักเรียนขาดอาหาร    จะพาพานพยาธิหาม
ร่างกายไม่โตตาม        แนะแผนแก้เกษตรกรรม
    บำรุงส่งเสริมชาติ    ผดุงศาสน์อุปัตถัมภ์
พาเพียบพร้อมน้อมนำ        อุดมสุขประชากร
    ที่ใดภัยบีฑา        จะดงป่า ฤ สิงขร
ทรงห่วงหาอาทร            เสด็จปัดขจัดภัย
    ทรงเป็นองค์มิ่งขวัญ    ฤดีนันท์นิรัติศัย
เสียงซ้องผองชาวไทย        สนั่นทั่วไผททองฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์