การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

ก.ท.จ.นราธิวาส

ติดตามอ่านรายงานการประชุมของ ก.ท.จ.นราธิวาส ตั้งแต่ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปได้ที่

 

http://nwlocal.blogspot.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสความเห็น (0)