นายตะวัน Dr.sun9way

อดีตเจ้าของและประธานกรรมการ บจก.
เคยทำ บจก. สื่อตะวัน ฯลฯ กำลังจะจัดตั้ง "มูลนิธิสื่อตะวัน" ต่อไป
Usernamenaaitawan
สมาชิกเลขที่103999
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นายตะวัน (อำนวย นาคกนิษฐ)
ผู้เสนอแนวคิด "ก้าว (๙) ทาง สร้างโลกใหม่"
โดยการทำปณิธาน "เดินทาง..พลิกแผ่นดิน"
เกิด พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่จังหวัดนครราชสีมา
บิดาชื่อ "โปรย" มารดาชื่อ "นาดี"
มีพี่น้อง ๓ คน คนโตชื่อ "บุญนาค" ผู้เลี้ยงดูบิดามารดา
คนกลางชื่อ "หลวงพ่อพระมหาน้อม นมการี"
เจ้าคณะอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
ตนเป็นคนสุดท้อง เคยบวชในพระพุทธศาสนา ๒๑ ปี
มีผู้รู้จักมากที่สุดในนาม "ครูใหญ่โรงเรียนไตรสิกขา"
จบการศึกษา ป.ธ.๙ (ปริญญาเอก ครั้งแรกของไทย)
ลาสึกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เคยแต่งงาน (๒๕๔๕)
แต่เลิกร้างกันแล้ว (๒๕๕๐) โดยที่ไม่มีลูกผูกพัน
ปัจจุบันเป็นเจ้าบ้าน บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๔
ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
เคยเป็นนักวิชาการให้กับสำนักพิมพ์ ธรรมสภา
เคยเป็นเจ้าของและประธานกรรมการ
บริษัท สื่อตะวัน จำกัด (หยุดพักกิจการ)
บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด (ยังดำเนินการอยู่)
และบริษัท สื่อตะวัน มีเดีย จำกัด (หยุดดำเนินการ)
โดยบัดนี้ได้เลิกทำธุรกิจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว
เพื่อทุ่มเททำปณิธาน "เดินทาง..พลิกแผ่นดิน"
เสนอแนวคิด "ก้าว (๙) ทาง สร้างโลกใหม่"
แบบ "คนเล็กผู้มุ่งใหญ่ เพื่อปวงไทยและทั้งโลก"

http://www.naaitawan.com

http://www.suetawan.com