เรียนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ1

ขายที่ดินและบ้านเพื่อจัดตั้งมูลนิธิสื่อตะวัน

ถ้าไม่เพื่อปณิธาน ผมก็จะไม่ขาย เพราะที่ดินและบ้านหลังนี้ แม้จะไม่หรูหรา แต่ผมผูกพันมันเท่าชีวิต เนื่องจากมันคือที่สุดในชีวิตทางโลกของผม เพียงแต่ผมไม่สามารถประคับประคองมันไว้ได้ ในที่สุดผมต้องพลัดพรากจากเธอคนนั้น คนที่สร้างมันมาด้วยกัน ทำให้ผมอยู่ที่นี่โดยจะไม่คิดถึงเธอไม่ได้เลย เป็นเหตุปัจจัยหนึ่ง (ส่วนปัจจัยหลักคือปณิธานที่สะสมมาแต่เล็กจนโต) กระตุ้นให้ผมตัดสินใจ "เดินทาง..พลิกแผ่นดิน" มา ๓ ปีแล้ว ทั้งบัดนี้เธอผู้นั้นก็ไปอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร สิ้นพันธะผูกพัน ที่ผมจะเก็บรักษามันไว้ ในเมื่อตัวผมเองหลังจากแยกทางกันก็ใช้รถเป็นบ้านเรื่อยมา (เรื่องราวต่างๆ ติดตามได้ในเว็บไซต์สื่อตะวัน) เมื่อจะไม่เก็บรักษามันไว้ ผมก็ยังหวังให้สิ่งที่ผม (และเชื่อว่าเธอด้วย) รักและผูกพันมันเหลือเกินนี้ ตกไปเป็นสมบัติของ "ผู้มีบุญ" คนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าตกไปเป็นสาธารณสมบัติ เช่น วัด มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล ผมก็ย่อมจะยินดีอย่างที่สุด (และเชื่อว่าเธอก็เช่นกัน)  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อตัดสินใจสละแล้ว ก็ย่อมจะไม่มีเยื้อใย หรือไม่เข้ามาก้าวก่ายอีกแน่นอน โดยเฉพาะในตอนนี้ "โฉนดที่ดิน" ก็ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของ "เพื่อน" อยู่แล้ว แม้ถ้าตัวผมเองต้องการจะกลับมาครอบครองอีก ก็จำเป็นจะต้องหาเงินร่วมล้านไปใช้หนี้เพื่อนคนดังกล่าวอยู่ดี ซึ่งเว้นแต่ผมจะต้องกลับไปทำธุรกิจที่ตัดสินใจทิ้งมันมาแล้ว ก็เห็นจะไม่มีทาง จึงทางออกสุดท้ายหรือกุศโลบายที่เหมาะสม ก็คือควรจะต้องขายมันเสีย ทั้งจะได้ทำให้มูลนิธิสื่อตะวันเกิดขึ้นจริงๆ เสียที หลังจากที่พูดแล้วพูดอีกกับลูกศิษย์ลูกหามาหลายปี นี่คือความเป็นมาแบบย่อที่สุด ที่หวังว่าเมื่อพี่น้องชาวไทยได้ทราบข่าวแล้วจะไม่เมินเฉยไปทั้งหมด คงจะมีบ้างสักบางส่วน ที่หันมาสนใจ หรือแม้หันมาตรวจสอบผมอย่างจริงจัง เช่นว่า ถ้าผมเป็นโจรจะได้ไม่ไปปล้นหรือไปหลอกลวงใครได้ง่ายๆ โดยสุดท้าย เมื่อทุกคนตรวจสอบแล้วว่า ผมมีความจริงแท้และจริงใจจริงๆ ก็คงจะช่วยสนับสนุนผมบ้าง เท่าที่ตัวเองก็จะได้ไม่ต้องเสียอะไรเลย ช่วยด้วยทรัพย์ (ถ้ามี) โดยซื้อที่ดินและบ้านนี้ไว้ในราคายุติธรรม ช่วยด้วยกาย โดยขวนขวายมีส่วนร่วมตามกำลังศรัทธา ช่วยด้วยวาจา โดยการบอกต่อให้ญาติมิตรได้รับทราบ ช่วยด้วยใจ โดยไมตรีจิตคิดว่า ขอให้คุณงามความดีจงมีชัย ยิ่งใหญ่ และยั่งยืนอยู่คู่โลก - ขอขอบคุณครับ

ดูรายละเอียดต่อได้ในเว็บไซต์สื่อตะวัน http://www.suetawan.com หรือคีย์เวิร์ดบนเสิร์ชเอ็นจิน (Google) คือ "สื่อตะวัน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายตะวันความเห็น (0)