เบญจวรรณ ธรรมมา

ครู
Usernamebenjawanthamma
สมาชิกเลขที่121681
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

-ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

จากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

-ระดับปริญญาตรี

ค.บ. วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิชาโท การวัดผลการศึกษา

จากสถาบันราชภัฏเลย จังหวัดเลย

-ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช