เก็ดถะหวา  เป็นดอกไม้หอมที่ปลูกไว้ใน

บ้าน  จะเริ่มบานตอนปลายเดือนมีนาคม  ปีนี้อากาศ

เปลี่ยนทำให้เก็ดถะหวาบานช้ากว่าปกติ  ฝนตก

อากาศหนาวเก็ดถะหวาก็หนาว ทำให้ตูมอยู่หลายวัน 

 ช่วงที่เก็ดถะหวาบานเต็มต้น ครูดาหลาตื่นแต่เช้ามืด

ออกมาดูเห็นดอกสีขาวบานพราว  ก็เก็บภาพมาอวด

กัลยณมิตรก่อนที่จะเก็บดอกและจัดกระเช้าส่งร้าน

ดอกไม้ทุกเช้าค่ะ

                

 

                     ดอกเก็ดถะหวาบานเต็มต้น

          

                  

                 กระเช้าดอกเก็ดถะหวา

 

       

 

 

                        กระเช้าเก็ดถะหวา

              จัดส่งมาให้ทุกคน

              กลิ่นหอมน้อมกมล

              ใครได้ยลชื่นใจเอย

             

                    *********