ผมได้ไป ลปรร.กับ อาจารย์ ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว ไว้หลายวันแล้วในเรื่องการทำงานของสมอง ประมาณนั้น ที่ Blog HUMAN MIND  โดยเฉพาะที่บันทึก “อะไรเป็นผู้คิดสร้างสรรค์” ลปรร.กันอยู่หลายรอบ ในบันทึกนี้ แล้วผมก็ค้างไป โดยหายไปเสียนาน มีครั้งหนึ่งอาจารย์ตอบผมมาว่า “สิ่งที่คุณชายขอบคิดมาทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ (๑) สารต่างๆในเซลล์นิวโรน ซึ่งเป็นเรื่องของสาขาเคมี (๒) การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า ก็เป็นเรื่องของสาขาฟิสิกส์ (๓) ชีวิตของเซลล์ ก็เป็นเรื่องของสาขาชีววิทยา  ทั้งหมดนี้หาใช่เป็น Psychology ไม่ แต่ถ้าเชื่อว่า Brain is mind  หรือ Brain เป็น Identity กับ Mind แล้ว การศึกษาทั้งสามข้อนั้นก็เป็นชื่อใหม่ว่า  Chemicophysiopsychology ไปเลย (ผมตั้งเองครับ) โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Brain Activities - Overt Behavior หรือ O – R"

     จากคำตอบของอาจารย์ที่ให้ไว้แก่ผม ตอนนี้ผมกำลังเสียสมดุลของการเรียนรู้อย่างรุนแรง จึงหายไปตั้งหลัก แต่ Review ในสิ่งที่คิดว่า “ใช่เลย ชอบจัง” ก็มีหลาย ๆ อย่างที่พอเริ่มจะจับทางความสนใจของตนเองในประเด็นนี้ได้บ้าง มีงานชิ้นหนึ่งที่ชอบมากอยากจะนำมาฝากไว้ก่อนเพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของการศึกษาการทำงานของสมอง ที่ Mapping Human Brain Function ในบันทึกนี้ผมเอารูปภาพมาลงไว้ให้ดูก่อนครับว่าน่าสนใจเพียงใด หากท่านใดจะขอต้นฉบับก็คลิ้กเข้าไปดูได้เลยครับ

     เป็นการถ่ายภาพการทำงานของสมองโดยเครื่องมือ positron emission tomography (PET) ซึ่งได้จากการให้สีสะท้อนออกมาที่แตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งของสมอง เมื่อสมองส่วนนั้น ๆ มีการเผาผลาญพลังงาน “glucose (sugar) metabolism” (ดูภาพประกอบ และศรชี้ตำแหน่งในภาพ) การสืบค้นมาพบงานชิ้นนี้ผมกำลังคิดว่าความเป็นไปได้ในการทดลองเพื่อตอบประเด็นคำถามที่ผมตั้งไว้ในบันทึกของอาจารย์ ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว ที่อ้างถึงข้างต้น มีความเป็นไปได้สูงมาก น่าเสียดายที่เมื่อไหร่การค้นพบดังกล่าวจะเป็นการค้นพบของคนไทยบ้าง อันนี้ผมจนปัญญาจริง ๆ พยายามนึก นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก และมองไม่ค่อยเห็นทางเลยครับ

     ปล.บันทึกนี้ถ้าจะให้ปะติดปะต่อกันดีต้องอ่านบันทึกของอาจารย์ ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว ที่อ้างถึงคือ“อะไรเป็นผู้คิดสร้างสรรค์” และ คห.ทั้งหมดมาก่อนด้วยครับ