GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ 3

น้ำไหล ไฟไม่ดับ

                การดูแลระบบภายในอาคารสถานที่คือระบบไฟฟ้า  ต้องมีความปลอดภัย ใช้งานได้ดี มีการซ่อมบำรุงรักษาตลอดเวลา  มีระบบการประหยัดพลังงาน มีการล้างเครื่องปรับอากาศทุกปี  มีการตรวจสอบพัดลมให้มีความแข็งแรงไม่ตกใส่นักศึกษา  มีการปิดเปิดตามกำหนดการเช่นเครื่องปรับอากาศ เปิดเวลา 9.30 น.  หากไม่มีคนอยู่ให้ปิดทันที

              การดูแลระบบประปาซึ่งมีทั้งภายในและภายนอกอาคารไม่ให้รั่วไหลทิ้ง  มีการดูและระบบสุขภัณฑ์ให้ก๊อกน้ำไม่มีน้ำหยด

               การดูและระบบน้ำเสียภายในอาคาร  บางท่อน้ำทิ้งในอาคารมีการรั่วไหล  ในบางจุดหยดลงผู้ใช้บริการต้องมีการแก้ไข  ภายนอกอาคารต้องให้น้ำไหลไม่เป็นน้ำขังเป็นที่เพาะยุง  การใช้ EM ช่วยให้กลิ่นลดลงมาก ปฏิกูลลดลง

               หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ผู้เข้ามาใช้บริการทั้งภายในภายนอกก็สบายใจทำงานได้ดีอนิสงค์หลายต่อที่เดียง 

                 ท้ายนี้ท่านใดมีประสบการณ์ดี ๆ ช่วยแบ่งปันความรู้เพื่อจะได้นำไปพัฒนางานฝ่ายอาคาต่อไป

                                    ขอบคุณล่วงหน้า   

                                                                           ทรงเวทย์ KKU.-ED

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43484
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ผมต้องการ ระบบท่อน้ำทิ้งในอาคาร เพื่อการศึกษาวิชาเรียนคับ