จากหนังสือพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย  ศ.ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม   หน้า 497  knowledge (นอล' ลิจ) n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเข้าใจ,ความตระหนักรู้,ข่าว, ข้อมูลเฉพาะบางเรื่อง

คำแปลนั่น  ใช่เลย 

แต่การอ่านส่วนใหญ่แล้ว  จะได้ยินคนออกเสียงว่า  โน เลจ  ผิดทั้งพยางค์แรกและพยางค์สุดท้ายเลยค่ะ

เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนมีการประชุมครูทั้งโรงเรียน  มีวาระหนึ่งที่กล่าวถึงเรื่อง  KM  ที่โรงเรียนของเราเป็นกลุ่มเป้าหมาย  และ ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ  จะมาด้วยตนเองพร้อมคณะ  ประมาณภายในเดือนสิงหาคมนี้

การดำเนินการในฐานะเป็นกลุ่มเป้าหมายอันที่เป็นปัจจุบันที่สุดก็คือ  ครูที่เป็นระดับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เข้าประชุมรับนโยบายแล้วกลับไปพูดคุยกับลูกทีมเพื่อหาแก่นของความรู้ในเรื่อง  เทคนิคการสอน  ของกลุ่มสาระฯของตนเอง  ซึ่งถ้าเป็นกลุ่มของผู้เขียนก็จะเป็นเรื่อง  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จัดทำมานานแสนนานแล้ว

เพราะภาระหน้าที่ประกอบกับ  เน็ตสามวันดีสี่วันล่ม  เวลาว่างก็ไม่ตรงกัน  ที่บ้านก็ไม่มีเน็ต  จึงทำให้การจัดความรู้ลงบล็อกนั้นไม่เป็นปัจจุบันสักที   อีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเจตนาจะให้หัวหน้าเป็นคนลงบล็อก  หรือ  จะให้ทุกคนลงบล็อกเอง  ถ้าให้หัวหน้าลงให้คงไม่ใช่  หรือจะให้ทุกคนลงด้วยตนเองก็ต้องร้องเพลง  รักแล้วรอหน่อย

อีกอย่างหนึ่งคงจะเป็นอย่างสุดท้าย  ที่ครูทุกคนก็สมัครบล็อกไม่เป็น  แม้แต่ผู้เขียนนี้ยังไม่เคยมีใครสอนการเปิดบล็อกเลยสักที  จนกระทั่ง ศ.นพ.วิจารณ์  ชมว่าเปิดบล็อกทุกครั้งที่บันทึก  ก็คนไม่เคยไปอบรมกับเขา  คนไปอบรมมาก็เห็นแต่ถ่ายทอดให้คนอื่น  สำหรับผู้เขียนไม่เคยสักที 

ทุกอย่างจะเป็นข้อมูลประจักษ์ที่คณะวิจัยต้องรับรู้กลุ่มคำว่า  รักแล้วรอหน่อย  ถ้ามาสัมภาษณ์ผู้เขียนจะพูดแบบนี้  แต่เมื่อถึงวันคงไม่ถึงผู้เขียนหรอก  จะบอกให้  ส่วนเรื่องนี่ทำอะไรนะ  ผู้เขียนรับผิดชอบได้  ทุกเรื่องเป็นข้อมูลประจักษ์ไงล่ะ

แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือ  พวกเราอ่าน  knowledge  ได้ถูกต้องก็แล้วกันค่ะ